Vesti
Završena je analiza položaja porodica sa decom tokom COVID-19 krize
12.01.2022.
U okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama”, koji se bavi pitanjem neadekvatne podrške deci i njihovim porodicama tokom krize COVID-19, kako u smislu podrške kroz programe finansijske pomoći, tako i kroz usluge socijalne zaštite koje se pružaju u zajednici...
Pročitaj
U toku je istraživanje o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize
13.12.2021.
Kriza koju je izazvala pandemija COVID-19 odrazila se na sve segmente društva. Ugroženi su životi, zdravlje i ekonomska egzistencija, a svakodnevica je dramatično izmenjena. Prvi udar krize početkom 2020. godine doneo je izolaciju, strah i neizvesnost, naročito za porodice s decom...
Pročitaj
Objavljena uporedna studija o zakonodavstvu i praksama u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad u osam evropskih zemalja
16.11.2021.
U ovom dokumentu se istražuje kako je EU Direktiva o upućivanju radnika povezana sa drugim EU i nacionalnim propisima i propisima o radnom pravu, zakonu o migracijama, socijalnom osiguranju, zdravstvenom osiguranju, privremenom radu preko agencija...
Pročitaj
Objavljena uporedna studija o zakonodavstvu i praksama u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad u osam evropskih zemalja
Iz Medija
Gordana Matković: Odsustvo vladavine prava i korupcija doprinose sve većim socijalnim razlikama
25.11.2020.
nezavisnost.org, 25.11.2020. - Socijalne razlike u Srbiji rastu jer srpska privreda ne raste u skladu sa svojim potencijalima a odsustvo vladavine prava i korupcija usporavaju taj privredni rast. U takvim uslovima siromašniji postaju još siromašniji, a bogatiji još bogatiji. Plašim se da će posledice ekonomske krize izazvane…
Pročitaj
Matković: Umesto 100 evra, pet godina pomoći najsiromašnijima
16.04.2020.
N1, 14.4.2020. - "Protiv sam univerzalnog davanja", rekla je Gordana Matković, ekonomista, ekspert za socijalnu politiku, upitana o meri vlade od sto evra svakom punoletnom građaninu. "Univerzalna davanja su apsolutno neprihvatljiva. Sredstva izdvojena za tu meru bi bila dovoljna da se pet godina pomaže onima koji su u…
Pročitaj
TALASNA DUŽINA BR. 27: Žarko Šunderić - Siromaštvo i socijalna politika u Srbiji i svetu
8.12.2019.
TALAS.RS, 8.12.2019. - Da li je Srbija siromašna zemlja i koji su koreni siromaštva? Kako se siromaštvo meri? Kakvi su trendovi na polju siromaštva u Srbiji u poslednjih 10-20 godina? Koji su najuspešniji načini suzbijanja siromaštva? Kakvi modeli socijalne politike postoje u svetu i šta je najbolje za Srbiju? Šta je ključno…
Pročitaj
PUBLIKACIJE
Dugotrajna nega obuhvata usluge zdravstvene i socijalne zaštite, koje se pružaju u kući ili u institucionalnom okruženju pojedincima kojima je neophodna podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti tokom dužeg vremenskog perioda. Očekuje se da će u budućnosti, prevashodno usled starenja stanovništva, uloga države u obezbeđenju dugotrajne nege da poraste. Ova studija sagledava izazove i nudi predloge rešenja u oblasti dugotrajne nege.
Studije širom sveta ukazuju da rano napuštanje obrazovanja predstavlja veoma negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, rano napuštanje obrazovanja smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne zadovoljavajući kvalitet života, a sa druge strane dovodi do niza neželjenih društvenih ishoda...
Vrednosti
Unapređenje politika

Cilj našeg rada je unapređenje ključnih propisa i strategija koje utiču na stvaranje kohezivnog društva i efikasne i delotvorne države blagostanja.

Podrška najugroženijima

Fokus javnih politika treba da bude unapređivanje kvaliteta života najugroženijih: dece, mladih, starijih, osoba sa invaliditetom, Roma, žena, izbeglica i raseljenih lica, i dr.

Odluke zasnovane na činjenicama

CSP se zalaže da se odluke o politikama zasnivaju na nezavisnim istraživanjima o ključnim društvenim problemima.

Koristiti iskustva sa lokala

Sprovođenje politika najčešće zavise od kapaciteta na lokalnom nivou. Zbog toga se zalažemo da se perspektiva lokalnih samouprava uključe u razvoj politika i trajno grade kapaciteti na lokalu.

Kvalitet

Istraživanja CSP-a su visokog kvaliteta – naša istraživanja su citirana u relevantnim izveštajima i analizama i korišćena od strane kreatora politika.