Vesti
24.09.2020.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je "Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji". Istraživanje je sproveo Centar za socijalnu politiku, uz podršku... ...
Pročitaj
Održane regionalne prezentacije rezultata i nalaza prikupljenih u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama”
5.07.2022.
U okviru projekta Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama, u Kragujevcu i Leskovcu su održane regionalne prezentacije rezultata i prikupljenih nalaza tokom realizacije projekta. Prezentaijama su prisustvovali predstavnici OCD koje se na lokalnom nivou bave pružanjem usluga socijalne zaštite, kao i predstavnici…
Pročitaj
Otvoren konkurs za stažiranje u okviru programa POKRET POLET
1.07.2022.
Ukoliko ste akademski građanin starosti do 30 godina i zainteresovani ste za istraživanje javnih politika iz oblasti socijalne zaštite, radnih prava ili socijalnog preduzetništva, prijavite se za učešće u novom programu stažiranja Pokret Polet! Ovo je pravi konkurs za vas ukoliko želite da naučite kako se analiziraju javne…
Pročitaj
Otvoren konkurs za program podrške javnom zagovaranju POKRET POLET
21.06.2022.
Uz finansijsku podršku Evropske unije, Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku (CSP) i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE) sprovodi trogodišnji program javnog zagovaranja u zajednici "Pokret Polet". OCD koje žele da se prijave za učešće u programu treba da pošalju koncept…
Pročitaj
Otvoren konkurs za program podrške javnom zagovaranju POKRET POLET
Iz Medija
Gordana Matković: Garantovana penzija u Srbiji - ko bi sve na nju imao pravo i koliko bi iznosila
7.02.2022.
RTS, 7.2.2022. - Prema procenama, oko 200.000 ljudi starijih od 65 godina u Srbiji ne ostvaruje pravo na penziju. Oni bi mogli da dobiju neku garantovanu nadoknadu ukoliko bi država uvela takozvanu garantovanu ili socijalnu penziju. Programska direktorka CSP Gordana Matković kaže da je među onima koji nisu ostvarili pravo…
Pročitaj
Gordana Matković u epizodi serijala
20.12.2021.
INSAJDER, 20.12.2021. - Da li će socijalne penzije postati stvarnost, šta su obaveze države i da li je trenutna socijalna pomoć za najstarije građane dovoljna? Gordana Matković, programska direktorka CSP, bila je jedna od sagovornica Insajdera na ovu temu...
Pročitaj
Gordana Matković: Odsustvo vladavine prava i korupcija doprinose sve većim socijalnim razlikama
25.11.2020.
nezavisnost.org, 25.11.2020. - Socijalne razlike u Srbiji rastu jer srpska privreda ne raste u skladu sa svojim potencijalima a odsustvo vladavine prava i korupcija usporavaju taj privredni rast. U takvim uslovima siromašniji postaju još siromašniji, a bogatiji još bogatiji. Plašim se da će posledice ekonomske krize izazvane…
Pročitaj
PUBLIKACIJE
Dugotrajna nega obuhvata usluge zdravstvene i socijalne zaštite, koje se pružaju u kući ili u institucionalnom okruženju pojedincima kojima je neophodna podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti tokom dužeg vremenskog perioda. Očekuje se da će u budućnosti, prevashodno usled starenja stanovništva, uloga države u obezbeđenju dugotrajne nege da poraste. Ova studija sagledava izazove i nudi predloge rešenja u oblasti dugotrajne nege.
Studije širom sveta ukazuju da rano napuštanje obrazovanja predstavlja veoma negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, rano napuštanje obrazovanja smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne zadovoljavajući kvalitet života, a sa druge strane dovodi do niza neželjenih društvenih ishoda...
Vrednosti
Unapređenje politika

Cilj našeg rada je unapređenje ključnih propisa i strategija koje utiču na stvaranje kohezivnog društva i efikasne i delotvorne države blagostanja.

Podrška najugroženijima

Fokus javnih politika treba da bude unapređivanje kvaliteta života najugroženijih: dece, mladih, starijih, osoba sa invaliditetom, Roma, žena, izbeglica i raseljenih lica, i dr.

Odluke zasnovane na činjenicama

CSP se zalaže da se odluke o politikama zasnivaju na nezavisnim istraživanjima o ključnim društvenim problemima.

Koristiti iskustva sa lokala

Sprovođenje politika najčešće zavise od kapaciteta na lokalnom nivou. Zbog toga se zalažemo da se perspektiva lokalnih samouprava uključe u razvoj politika i trajno grade kapaciteti na lokalu.

Kvalitet

Istraživanja CSP-a su visokog kvaliteta – naša istraživanja su citirana u relevantnim izveštajima i analizama i korišćena od strane kreatora politika.