Vesti
9.01.2017.
Krajem 2015. i početkom 2016. godine Centar za socijalnu politiku je sproveo sveobuhvatno istraživanje "Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava" u svih 145 jedinica lokalne samouprave. Istraživanje pokazuje da pomak u sferi razvoja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u poslednje tri godine u Srbiji nije ostvaren. ...
Pročitaj
Prihvaćene preporuke Koalicije za monitoring prava deteta
30.03.2018.
Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji uputila je dopis relevantnim insitucijama povodom preporuka koje je Srbija dobila u trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda...
Pročitaj
Objavljen Svetski izveštaj o sreći (2018)
22.03.2018.
Objavljen je najnoviji Svetski izveštaj o sreći (2018) koji daje uporedni pregled subjektivnog zadovoljstva životom u najvećem broju zemalja sveta. Po ovom izveštaju, kojim je obuhvaćeno 156 zemalja sveta, Srbija se našla na 78. mestu po stepenu sreće...
Pročitaj
Predstavljen predlog protokola na lokalnom nivou za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovanja
26.02.2018.
Centar za socijalnu politiku (CSP) je predstavio predlog protokola na lokalnom nivou za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovanja. Ovaj dokument treba da olakša reagovanje institucija na lokalnom nivou, kako bi se osiguralo da sva deca upišu i završe osnovnu školu.
Pročitaj
Predstavljen predlog protokola na lokalnom nivou za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovanja
Iz Medija
Kvalitetno zdravstvo i obrazovanje za sve
27.01.2018.
N1, 25.01.2018. - Za smanjenje nejednakosti najvažnije je da kvalitetno zdravstvo i obrazovanje budu dostupni za sve građane i u vezi sa tim nema pregovora. Pre zahteva za povećanjem poreza i dodatnom redistribucijom ovo društvo treba da se pozabavi unapređivanjem efikasnosti sistema za koje se već izdvajaju značajna javna…
Pročitaj
Socijalna zaštita u starosti
22.06.2017.
POLITIKA, 22.6.2017. - Predlozi u studiji "Socijalna zaštita u starosti - dugotrajna nega i socijalne penzije": podizanje porodične penzije do najniže invalidske, odnosno starosne penzije, uvođenje garantovane penzije i posebnog modula socijalne pomoći. Osim porodične, koja im po zakonu pripada, pravo na sopstvenu penziju…
Pročitaj
Da li će socijalna penzija zaživeti u Srbiji?
18.06.2017.
B92, 18.6.2017. - Kako pomoći starima koji iz raznih razloga nisu uspeli da ostvare penziju? Uvođenje socijalne penzije za starije od 65 godina koji nemaju ni dana staža ili ga imaju nedovoljno da ostvare penziju bilo je predviđeno strategijom o starenju pre više od decenije, ali nikad nije zaživelo.
Pročitaj
PUBLIKACIJE
Dugotrajna nega obuhvata usluge zdravstvene i socijalne zaštite, koje se pružaju u kući ili u institucionalnom okruženju pojedincima kojima je neophodna podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti tokom dužeg vremenskog perioda. Očekuje se da će u budućnosti, prevashodno usled starenja stanovništva, uloga države u obezbeđenju dugotrajne nege da poraste. Ova studija sagledava izazove i nudi predloge rešenja u oblasti dugotrajne nege.
Porodica je osnovni izvor sigurnosti, zaštite i dobrobiti za decu. U meri u kojoj u savremenim uslovima porodica značajni deo sigurnosti obezbeđuje kroz socijalne zaštitu, ona postaje sve važnije za decu. Stavovi o ulozi koju država i društvo treba da imaju u sferi socijalne zaštite se značajno razlikuju. Analiza novčanih davanja, uz ukazivanje na moguće opcije za njihovo drugačije koncipiranje i unapređenje, predstavlja osnovni sadržaj ove studije.
Vrednosti
Unapređenje politika

Cilj našeg rada je unapređenje ključnih propisa i strategija koje utiču na stvaranje kohezivnog društva i efikasne i delotvorne države blagostanja.

Podrška najugroženijima

Fokus javnih politika treba da bude unapređivanje kvaliteta života najugroženijih: dece, mladih, starijih, osoba sa invaliditetom, Roma, žena, izbeglica i raseljenih lica, i dr.

Odluke zasnovane na činjenicama

CSP se zalaže da se odluke o politikama zasnivaju na nezavisnim istraživanjima o ključnim društvenim problemima.

Koristiti iskustva sa lokala

Sprovođenje politika najčešće zavise od kapaciteta na lokalnom nivou. Zbog toga se zalažemo da se perspektiva lokalnih samouprava uključe u razvoj politika i trajno grade kapaciteti na lokalu.

Kvalitet

Istraživanja CSP-a su visokog kvaliteta – naša istraživanja su citirana u relevantnim izveštajima i analizama i korišćena od strane kreatora politika.