Vesti
18.07.2019.
Eurofound je nedavno objavio studiju „Kvalitet života - Život i društvo u zemljama kandidatima za članstvo u EU“, koja je nastala kao rezultat Ankete o kvalitetu života koju Eurofound sprovodi. Studija daje pregled stanja o kvalitetu života, kvalitetu javnih usluga i stanju u društvu u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj... ...
Pročitaj
Održan prvi sastanak Strateškog odbora projekta POW-Bridge u organizaciji CSP-a
9.10.2020.
Prvi onlajn sastanak Strateškog odbora projekta Premošćavanje jaza između zakonodavstva i prakse u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad (POW-Bridge) održan je 29. septembra 2020. godine u organizaciji Centra za socijalnu politiku. Sastanak je okupio članove Strateškog odbora projekta koji čine predstavnici socijalnih…
Pročitaj
Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava
24.09.2020.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je "Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji". Istraživanje je sproveo Centar za socijalnu politiku, uz podršku...
Pročitaj
COVID-19: Socio-ekonomske posledice pandemije i odgovori na nivou politika u 16 evropskih zemalja
20.08.2020.
Evropska mreža za socijalnu politiku (European Social Policy Network — ESPN) pripremila je 16 kratkih izveštaja koji sadrže ključne informacije i sažete procene o tekućoj COVID-19 krizi iz ugla socijalne politike. U izveštajima se diskutuje o različitim merama koje je 16 evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, sprovelo…
Pročitaj
COVID-19: Socio-ekonomske posledice pandemije i odgovori na nivou politika u 16 evropskih zemalja
Iz Medija
Matković: Umesto 100 evra, pet godina pomoći najsiromašnijima
16.04.2020.
N1, 14.4.2020. - "Protiv sam univerzalnog davanja", rekla je Gordana Matković, ekonomista, ekspert za socijalnu politiku, upitana o meri vlade od sto evra svakom punoletnom građaninu. "Univerzalna davanja su apsolutno neprihvatljiva. Sredstva izdvojena za tu meru bi bila dovoljna da se pet godina pomaže onima koji su u…
Pročitaj
TALASNA DUŽINA BR. 27: Žarko Šunderić - Siromaštvo i socijalna politika u Srbiji i svetu
8.12.2019.
TALAS.RS, 8.12.2019. - Da li je Srbija siromašna zemlja i koji su koreni siromaštva? Kako se siromaštvo meri? Kakvi su trendovi na polju siromaštva u Srbiji u poslednjih 10-20 godina? Koji su najuspešniji načini suzbijanja siromaštva? Kakvi modeli socijalne politike postoje u svetu i šta je najbolje za Srbiju? Šta je ključno…
Pročitaj
Matković o penzionom sistemu: Problemi zbog nezaposlenosti, sive ekonomije...
11.06.2019.
N1, 11.6.2019. - "Mi u regionu imamo slične probleme koji nisu toliko vezani za starenje, koliko su vezani za činjenicu da nam je stopa zaposlenosti niska kada se poredimo sa EU i to sa prosekom EU. Kada uzmemo u obzir i sivu ekonomiju i izbegavanje plaćanja doprinosa, postoji problem da se penzioni sistem iznese", smatra…
Pročitaj
PUBLIKACIJE
Dugotrajna nega obuhvata usluge zdravstvene i socijalne zaštite, koje se pružaju u kući ili u institucionalnom okruženju pojedincima kojima je neophodna podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti tokom dužeg vremenskog perioda. Očekuje se da će u budućnosti, prevashodno usled starenja stanovništva, uloga države u obezbeđenju dugotrajne nege da poraste. Ova studija sagledava izazove i nudi predloge rešenja u oblasti dugotrajne nege.
Studije širom sveta ukazuju da rano napuštanje obrazovanja predstavlja veoma negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, rano napuštanje obrazovanja smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne zadovoljavajući kvalitet života, a sa druge strane dovodi do niza neželjenih društvenih ishoda...
Vrednosti
Unapređenje politika

Cilj našeg rada je unapređenje ključnih propisa i strategija koje utiču na stvaranje kohezivnog društva i efikasne i delotvorne države blagostanja.

Podrška najugroženijima

Fokus javnih politika treba da bude unapređivanje kvaliteta života najugroženijih: dece, mladih, starijih, osoba sa invaliditetom, Roma, žena, izbeglica i raseljenih lica, i dr.

Odluke zasnovane na činjenicama

CSP se zalaže da se odluke o politikama zasnivaju na nezavisnim istraživanjima o ključnim društvenim problemima.

Koristiti iskustva sa lokala

Sprovođenje politika najčešće zavise od kapaciteta na lokalnom nivou. Zbog toga se zalažemo da se perspektiva lokalnih samouprava uključe u razvoj politika i trajno grade kapaciteti na lokalu.

Kvalitet

Istraživanja CSP-a su visokog kvaliteta – naša istraživanja su citirana u relevantnim izveštajima i analizama i korišćena od strane kreatora politika.