Vesti
2.06.2023.
EXIT je evropska istraživačka inicijativa usmerena na ispitivanje pojavnih vidova, osnovnih uzroka i implikacija socioekonomskih nejednakosti unutar i između područja koja se često nazivaju „zaboravljenim“. Projekat – koji uključuje sedam univerziteta i četiri organizacije civilnog društva iz osam zemalja – ponudiće načine za rešavanje ovakvih teritorijalnih nejednakosti putem rigoroznog akciono-i ...
Pročitaj
PRODUŽEN ROK: Pokret Polet: Poziv za mlade istraživače (rok: 28.7.2024)
12.07.2024.
Produžen je konkurs za učešće u edukativno-istraživačkom programu Pokret Polet! Novi rok za prijavljivanje traje do nedelje, 28. jula 2024. godine. Ukoliko ste akademski građanin starosti do 30 godina i zainteresovani ste za istraživanje javnih politika iz oblasti socijalne zaštite, radnih prava...
Pročitaj
PRODUŽEN ROK: Konkurs za novi ciklus programa podrške javnom zagovaranju POKRET POLET (rok: 8.7.2024)
2.07.2024.
Produžen je rok za učešće na konkursu za novi ciklus programa javnog zagovaranja u zajednici POKRET POLET! Novi rok za prijavljivanje traje do 8. jula 2024. Program je pokrenut sa namerom da unapredi i podrži reformu javnih politika...
Pročitaj
Podrška porodicama neformalnih sakupljača otpada - obuka za porodične asistente
29.05.2024.
Prva obuka namenjena izabranim porodičnim asistentima iz 12 jedinica lokalne samouprave, koji će u narednih 18 meseci pružati podršku porodicama neformalnih sakupljača otpada, održana je u Beogradu 23-24. maja 2024. Obuke realizuju UNICEF i Centar za socijalnu politiku, uz podršku...
Pročitaj
Podrška porodicama neformalnih sakupljača otpada - obuka za porodične asistente
Iz Medija
Pola miliona ljudi sastavlja kraj s krajem, ulagati u obrazovanje
22.02.2023.
N1, 21.2.2023. - Žarko Šunderić ističe problem nepostojanje socijalne politike i na koji način osmišljavamo mere koje su usmerene na siromašne. „Trošimo veliku količinu sredstava za nešto što nam ne daje rezultat“, pojašnjava Šunderić i dodaje da je kvalitetno obrazovanje jedan od najboljih načina da se izvučemo iz „kruga…
Pročitaj
Za svakog penzionera rade skoro dva radnika koji su u dilemi oko budućnosti
19.01.2023.
EURONEWS, 18.1.2023. - Gordana Matković kaže da su ekonomska kretanja barem isto toliko važna koliko demografska, ako ne i važnija kada je u pitanju održivost penzijskog sistema. "Treba imati u vidu da održivost može da ide na račun adekvatnosti. Kao i sa demokratijom, ovo je najmanje loš sistem obezbeđenja za starost u…
Pročitaj
Šta kad nemate pravo na penziju: Može li u Srbiji da zaživi socijalna penzija?
5.12.2022.
N1/DANAS, 5.12.2022. - Tek u 27. godini života prihodi od rada u Srbiji nam postaju veći od potrošnje, dok nam već sa navršenih 58 godina potrošnja premašuje prihode od rada, pokazuje jedno istraživanje Republičkog zavoda za statistiku. To, prema rečima Gordane Matković, znači da imamo svega 31 godinu da obezbedimo i izdržavamo…
Pročitaj
PUBLIKACIJE
Dugotrajna nega obuhvata usluge zdravstvene i socijalne zaštite, koje se pružaju u kući ili u institucionalnom okruženju pojedincima kojima je neophodna podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti tokom dužeg vremenskog perioda. Očekuje se da će u budućnosti, prevashodno usled starenja stanovništva, uloga države u obezbeđenju dugotrajne nege da poraste. Ova studija sagledava izazove i nudi predloge rešenja u oblasti dugotrajne nege.
Studije širom sveta ukazuju da rano napuštanje obrazovanja predstavlja veoma negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, rano napuštanje obrazovanja smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne zadovoljavajući kvalitet života, a sa druge strane dovodi do niza neželjenih društvenih ishoda...
Vrednosti
Unapređenje politika

Cilj našeg rada je unapređenje ključnih propisa i strategija koje utiču na stvaranje kohezivnog društva i efikasne i delotvorne države blagostanja.

Podrška najugroženijima

Fokus javnih politika treba da bude unapređivanje kvaliteta života najugroženijih: dece, mladih, starijih, osoba sa invaliditetom, Roma, žena, izbeglica i raseljenih lica, i dr.

Odluke zasnovane na činjenicama

CSP se zalaže da se odluke o politikama zasnivaju na nezavisnim istraživanjima o ključnim društvenim problemima.

Koristiti iskustva sa lokala

Sprovođenje politika najčešće zavise od kapaciteta na lokalnom nivou. Zbog toga se zalažemo da se perspektiva lokalnih samouprava uključe u razvoj politika i trajno grade kapaciteti na lokalu.

Kvalitet

Istraživanja CSP-a su visokog kvaliteta – naša istraživanja su citirana u relevantnim izveštajima i analizama i korišćena od strane kreatora politika.

Nulta tolerancija na SEZ

Centar za socijalnu politiku (CSP) se čvrsto zalaže za politiku NULTE TOLERANCIJE prema seksualnoj eksploataciji i zlostavljanju (SEZ), sa posebnim fokusom na decu. Ova politika je rezultat dugogodišnjeg rada CSP sa partnerima kao i saradnje sa UNICEF-om. Politika nulte tolerancije je definisana kroz CSP pravilnik o zaštiti od seksualne eksploatacije i zlostavljanja uključujući i zaštitu od nasilja nad decom. Uz pravilnik su definisane uloge, odgovornosti i standardi ponašanja, a naimenovan je i tim za istragu navoda o SEZ. Privatnost podataka osobe koja izvrši prijavu se u potpunosti obezbeđuje, a navodi o SEZ se mogu prijaviti na office@csp.org.rs.