Vesti
24.09.2020.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je "Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji". Istraživanje je sproveo Centar za socijalnu politiku, uz podršku... ...
Pročitaj
Uspešno završen projekat „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama”
22.09.2022.
Centar za socijalnu politiku je od oktobra 2021. do septembra 2022. godine realizovao prrojekat „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama”, uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy – BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)...
Pročitaj
Izuzetak ili model: Socijalistička Jugoslavija, socijalna politika i pokret nesvrstanih za vreme Hladnog rata - online prezentacija
6.09.2022.
Centar za socijalnu politiku vas poziva na online prezentaciju "Izuzetak ili model: Socijalistička Jugoslavija, socijalna politika i pokret nesvrstanih za vreme Hladnog rata", u sredu 14. septembra 2022. godine od 11.00 do 13.00 CET. Prezentaciju će održati Pol Stabs iz Ekonomskog instituta u Zagrebu...
Pročitaj
Odabrani mladi istraživači za učešće u programu POKRET POLET
19.08.2022.
Mladi istraživači, starosti do 30 godina (studenti, diplomaci ili postdiplomci fakulteta društvenih nauka) imaće priliku da analiziraju javne politike koje su u fokusu podržanih organizacija civilnog društva. Multidisciplinarni timovi će, osim istraživanja javnih politika i kreiranja predloga za unapređenje, imati priliku…
Pročitaj
Odabrani mladi istraživači za učešće u programu POKRET POLET
Iz Medija
Gordana Matković: Garantovana penzija u Srbiji - ko bi sve na nju imao pravo i koliko bi iznosila
7.02.2022.
RTS, 7.2.2022. - Prema procenama, oko 200.000 ljudi starijih od 65 godina u Srbiji ne ostvaruje pravo na penziju. Oni bi mogli da dobiju neku garantovanu nadoknadu ukoliko bi država uvela takozvanu garantovanu ili socijalnu penziju. Programska direktorka CSP Gordana Matković kaže da je među onima koji nisu ostvarili pravo…
Pročitaj
Gordana Matković u epizodi serijala
20.12.2021.
INSAJDER, 20.12.2021. - Da li će socijalne penzije postati stvarnost, šta su obaveze države i da li je trenutna socijalna pomoć za najstarije građane dovoljna? Gordana Matković, programska direktorka CSP, bila je jedna od sagovornica Insajdera na ovu temu...
Pročitaj
Gordana Matković: Odsustvo vladavine prava i korupcija doprinose sve većim socijalnim razlikama
25.11.2020.
nezavisnost.org, 25.11.2020. - Socijalne razlike u Srbiji rastu jer srpska privreda ne raste u skladu sa svojim potencijalima a odsustvo vladavine prava i korupcija usporavaju taj privredni rast. U takvim uslovima siromašniji postaju još siromašniji, a bogatiji još bogatiji. Plašim se da će posledice ekonomske krize izazvane…
Pročitaj
PUBLIKACIJE
Dugotrajna nega obuhvata usluge zdravstvene i socijalne zaštite, koje se pružaju u kući ili u institucionalnom okruženju pojedincima kojima je neophodna podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti tokom dužeg vremenskog perioda. Očekuje se da će u budućnosti, prevashodno usled starenja stanovništva, uloga države u obezbeđenju dugotrajne nege da poraste. Ova studija sagledava izazove i nudi predloge rešenja u oblasti dugotrajne nege.
Studije širom sveta ukazuju da rano napuštanje obrazovanja predstavlja veoma negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, rano napuštanje obrazovanja smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne zadovoljavajući kvalitet života, a sa druge strane dovodi do niza neželjenih društvenih ishoda...
Vrednosti
Unapređenje politika

Cilj našeg rada je unapređenje ključnih propisa i strategija koje utiču na stvaranje kohezivnog društva i efikasne i delotvorne države blagostanja.

Podrška najugroženijima

Fokus javnih politika treba da bude unapređivanje kvaliteta života najugroženijih: dece, mladih, starijih, osoba sa invaliditetom, Roma, žena, izbeglica i raseljenih lica, i dr.

Odluke zasnovane na činjenicama

CSP se zalaže da se odluke o politikama zasnivaju na nezavisnim istraživanjima o ključnim društvenim problemima.

Koristiti iskustva sa lokala

Sprovođenje politika najčešće zavise od kapaciteta na lokalnom nivou. Zbog toga se zalažemo da se perspektiva lokalnih samouprava uključe u razvoj politika i trajno grade kapaciteti na lokalu.

Kvalitet

Istraživanja CSP-a su visokog kvaliteta – naša istraživanja su citirana u relevantnim izveštajima i analizama i korišćena od strane kreatora politika.