Oblasti Rada - Penzijska politika
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje
AUTORI:  Dr Gordana Matković , Dr Katarina Stanić , Žarko Šunderić, Boško Mijatović, Slobodan Cvejić, Dragan Đukić, Jelena Marković, Ivana Mišić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Penzijski indikatori (engleski jezik)
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije
IZDAVAČI:  CSP, FEFA, SIPRU
GODINA:  2014
PODRŽANO OD:  SDC
Analiza indeksacije opšteg boda i beneficiranog radnog staža
AUTORI:  Dr Gordana Matković , Dr Katarina Stanić, Dr Boško Mijatović
GODINA:  2011
PODRŽANO OD:  PARIP
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2011
Penzijski sistem u Srbiji – dizajn, karakteristike i preporuke
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  USAID
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2010
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2010
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2010
Penzijski sistem u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković , Dr Katarina Stanić, Dr Jurij Bajec, Nenad Rakić, Rosa Chiappe, Nikola Altiparmakov
IZDAVAČI:  USAID
GODINA:  2009
Izazovi uvođenja sistema obaveznog privatnog penzijskog sistema u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković , Dr Katarina Stanić, Dr Jurij Bajec,
 Dr Boško Mijatović, Dr Boško Živković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  USAID
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec, Nikola Altiparmakov
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2008
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2005
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2005