Oblasti Rada - Penzijska politika
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić , Žarko Šunderić, Boško Mijatović, Slobodan Cvejić, Dragan Đukić, Jelena Marković, Ivana Mišić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Penzijski indikatori (engleski jezik)
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku, FEFA, SIPRU
GODINA:  2014
PODRŽANO OD:  SDC
Analiza indeksacije opšteg boda i beneficiranog radnog staža
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2011
PODRŽANO OD:  PARIP
Efekti dosadašnjih i nove promene u penzijskom sistemu
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2011
Penzijski sistem u Srbiji – dizajn, karakteristike i preporuke
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  USAID
Nove promene penzijskog zakona
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
Penzije i socijalna zaštita siromašnih
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
Najčešće zablude o penzijskom sistemu u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
Penzijski sistem u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić, Dr Jurij Bajec, Nenad Rakić, Rosa Chiappe, Nikola Altiparmakov
IZDAVAČI:  USAID
GODINA:  2009
Izazovi uvođenja sistema obaveznog privatnog penzijskog sistema u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić, Dr Jurij Bajec,
 Dr Boško Mijatović, Dr Boško Živković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  USAID
Uloga penzijskog sistema u održanju nivoa prihoda u starosti – merenje i međunarodna poređenja
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2008
Tranzicioni trošak uvođenja obaveznih privatnih penzijskih fondova
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec, Nikola Altiparmakov
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2008
Koliki je stvarno deficit penzionog sistema u Srbiji?
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2005
Reforma penzijsko-invalidskog sistema
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2005
Izveštaj o humanom razvoju - Jugoslavija 1997.
AUTORI:  Dr Gordana Matković, dr Jurij Bajec, dr Danijel Cvjetičanin, dr Mirosinka Dinkić, dr Života Đorđević, dr Boško Mijatović, dr Goran Pitić, mr Vladimir Ristić, mr Borka Vujnović, mr Gorana Krstić, mr Aleksandra Pošarac
IZDAVAČI:  Ekonomski institut, Beograd
GODINA:  1997
PODRŽANO OD:  UNDP