Dobro upravljanje - Publikacije
Uloga institucija u stvaranju socijalne kohezije
IZDAVAČI:  Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
GODINA:  2015
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Izveštaj o stanju institucionalnih kapaciteta, zapošljivosti ugroženih grupa i socijalnoj zaštiti u 34 grada i opštine u Srbiji
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku, Centar za istraživanje javnih politika
GODINA:  2016
PODRŽANO OD:  EU/ SDC/ Vlada Republike Srbije