Dobro upravljanje - Publikacije
Lokalizacija evropskih integracija - Indikatori predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2020
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija za oblast socijalne i dečije zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Žarko Šunderić
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2018
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Država blagostanja u zemljama Zapadnog Balkana: izazovi i opcije
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  PERFORM
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić , Žarko Šunderić, Boško Mijatović, Slobodan Cvejić, Dragan Đukić, Jelena Marković, Ivana Mišić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori kvaliteta života
AUTORI:  Žarko Šunderić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Izveštaj o stanju institucionalnih kapaciteta, zapošljivosti ugroženih grupa i socijalnoj zaštiti u 34 grada i opštine u Srbiji
AUTORI:  Marija Todorović, Danijela Toljaga-Nikolić, Maja Jandrić
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku, Centar za istraživanje javnih politika
GODINA:  2016
PODRŽANO OD:  EU/ SDC/ Vlada Republike Srbije
Uloga institucija u stvaranju socijalne kohezije
AUTORI:  Žarko Šunderić
IZDAVAČI:  Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
GODINA:  2015
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija