Dugotrajna nega - Publikacije
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić , Žarko Šunderić, Boško Mijatović, Slobodan Cvejić, Dragan Đukić, Jelena Marković, Ivana Mišić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori dugotrajne nege
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku, FEFA, SIPRU
GODINA:  2014
PODRŽANO OD:  SDC
Dugotrajna nega starih u Srbiji – stanje, politike i dileme
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  IDN, Beograd
GODINA:  2012