Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu

O regionalnoj inicijativi

Grupa nezavisnih istraživačkih organizacija (think tank) i istraživača/-ica iz zemalja Zapadnog Balkana koji se bave pitanjima države blagostanja pokrenula je inicijativu za uspostavljanje regionalne platforme u cilju zajedničkog delovanja u oblastima od značaja za državu blagostanja na regionalnom nivou. Regionalna inicijativa nastoji da pruži dodatni doprinos tako što će uticati na postojeće procese usmerene na održive reforme u regionu, kao što su ekonomsko upravljanje i programi ekonomskih reformi, proces pregovora o pristupanju EU, programi reformi politike zapošljavanja i socijalne politike. Jedan od ciljeva je unapređenje socijalne dimenzije evropskih integracija na Zapadnom Balkanu.

 

Regionalna konferencija

Regionalna konferencija Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu predstavlja okosnicu inicijative koju je pokrenula grupa nezavisnih istraživačkih organizacija i istraživača/-ica iz zemalja Zapadnog Balkana u cilju ostvarivanja zajedničkog uticaja u oblastima od značaja za državu blagostanja u regionu. Pod neformalnim nazivom Socijalni Davos Zapadnog Balkana, prvi regionalni skup o budućnosti države blagostanja u maju 2018. godine u Beogradu okupiće više od 150 učesnica i učesnika iz istraživačke zajednice, uticajnih državnih struktura i zagovaračkih grupa iz zemalja EU i Zapadnog Balkana.

 

Programsko stanovište

Kao osnov za delovanje pripremljena je publikacija Država blagostanja u zemljama Zapadnog Balkana: izazovi i opcije. U studiji je izložen pregled stanja u odnosu na ključne indikatore države blagostanja i razmotreni su izazovi sa kojima se država blagostanja suočava na globalnom planu. Studija je usredsređena na izazove koji su posebno izraženi u zemljama Zapadnog Balkana, a definiše i neke od najvažnijih strategija i opcija za prevazilaženje tih izazova, o kojima treba diskutovati i za koje treba postići saglasnost.

 

Članovi i članice mreže

Regionalnu mrežu čine nezavisne istraživačke (think tank) organizacije i istraživači/-ce iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije. Svi članovi i članice mreže imaju bogato istraživačko iskustvo i ekspertizu u oblastima države blagostanja, uključujući socijalnu politiku i zapošljavanje.

 

 

Vesti

Regionalna konferencija o doprinosu procesa ekonomskog upravljanja unapređenju kvaliteta života i rada na Zapadnom Balkanu
17.01.2018.
Evropska komisija organizuje regionalnu konferenciju za zemlje Zapadnog Balkana i Turske o doprinosu procesa ekonomskog upravljanja unapređenju kvaliteta života i rada. Proces ekonomskog upravljanja Evropska komisija je...
Pročitaj
Razmena praksi u pružanju i finansiranju sveobuhvanih usluga u zemljama Zapadnog Balkana
7.12.2017.
Centar za socijalnu politiku učestvovao je 6. decembra 2017. godine na regionalnom skupu u Tirani posvećenom pružanju i finansiranju sveobuhvatnih usluga u zemljama Zapadnog Balkana. Diskusije su bile tematski usmerene na upravljanje socijalnim uslugama, praćenje i kontrolu pružanja usluga...
Pročitaj
Država blagostanja u zemljama Zapadnog Balkana – izazovi i opcije
15.11.2017.
Socijalna kohezija u zemljama Zapadnog Balkana je pod stalnim rizicima. Slaba socijalna država i dugogodišnja teška ekonomska situacija stvaraju nestabilno okruženje koje može da dovede u pitanje održiv razvoj društava Zapadnog Balkana. Kao osnov za delovanje pripremljena je publikacija "Država blagostanja u zemljama Zapadnog…
Pročitaj