Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu - O regionalnoj inicijativi
Regionalna inicijativa

Grupa nezavisnih istraživačkih organizacija (think tank) i istraživača/-ica iz zemalja Zapadnog Balkana koji se bave pitanjima države blagostanja pokrenula je inicijativu za uspostavljanje regionalne platforme u cilju zajedničkog delovanja u oblastima od značaja za državu blagostanja na regionalnom nivou.

Izazovi sa kojima se suočavaju države blagostanja na Zapadnom Balkanu su veliki, delimično specifični i još izraženiji u odnosu na razvijenije zemlje. Siromaštvo i rizik od siromaštva u državama Zapadnog Balkana su na visokom nivou za evropske prilike. Većina zemalja ima veoma nizak bruto domaći proizvod, nepovoljnu socijalnu situaciju, visoku nezaposlenost i neadekvatne ishode u sferi obra­zovanja i zdravstva, te neefikasnu izvršnu vlast i administraciju. Regionalno specifične izazove predstavljaju visoka emigracija, ve­liki udeo dugotrajne nezaposlenosti, kao i rasprostranjena siva ekonomija. U budućnosti može da se očekuje da će na države blagostanja posebno da utiču i intenziviranje promena u strukturi domaćinstva i ubrzanje evropskih integracija.

Postojeći i novi izazovi, ali i potencijalno povećanje ulaganja u socijalni sektor u uslovima rastućih budžeta, nameću potrebu da se preispitaju različita strateška opredeljenja i opcije koje bi omogućile unapređenje država blagostanja na Zapadnom Balkanu. Polazna ideja regionalne inicijative je da se na ovim pitanjima angažuju najistaknutiji istraživači/-ice i lideri/-ke u društvu.

Regionalna inicijativa nastoji da pruži dodatni doprinos tako što će uticati na postojeće procese usmerene na održive reforme u regionu, kao što su ekonomsko upravljanje i programi ekonomskih reformi, proces pregovora o pristupanju EU, programi reformi politike zapošljavanja i socijalne politike. Jedan od ciljeva je unapređenje socijalne dimenzije evropskih integracija na Zapadnom Balkanu.

Sam ulazak zemalja Zapadnog Balkana u EU, iako još uvek neizvestan i vremenski udaljen, može da donese prednosti, ali podrazumeva i izazove. Prednosti su ostvarive zahvaljujući „mekim“ pritiscima da se dostignu određeni standardi u socijalnoj sferi, razmeni iskustava i znanja, nametanju obaveze donošenja odgovarajućih strategija i izveštaja, mogućnostima za korišćenje obrazovnih institucija, te pristupu evropskim socijalnim fondovima. Potencijalni uticaji mogući su i u ekonomskoj sferi, kao i u domenu osnaživanja pravne države i jačanja demokratskih institucija. Izazovi EU integracija mogli bi takođe da budu značajni. Mogući su dodatni rashodi koji će da konkurišu socijalnoj zaštiti, stvaranje prevelikih očekivanja među građanima u pogledu mogućnosti da se ispune različite potrebe, nametanje prioriteta i suviše visokih standarda, a tu je i potencijalni nedostatak kapaciteta da se iskoriste evropski fondovi.

Jedan od ključnih rezultata inicijative, ali i kanala za ostvarivanje uticaja, jeste iniciranje i održavanje godišnjeg regionalnog skupa Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu (pod nezvaničnim nazivom Socijalni Davos Zapadnog Balkana). Prva regionalna konferencija planirana je za proleće 2018. godine u Beogradu.

Više informacija na futureofthewelfarestate.org