Publikacije
Analiza položaja porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Republici Srbiji
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2022
PODRŽANO OD:  BTD, USAID
Lokalizacija evropskih integracija - Indikatori predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2020
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Sprečavanje ranog napuštanja obrazovanja
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2018
PODRŽANO OD:  EU
Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija za oblast socijalne i dečije zaštite
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2018
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Država blagostanja u zemljama Zapadnog Balkana: izazovi i opcije
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  PERFORM
Analiza položaja mladih u riziku i preporuke za unapređenje njihove socijalne i ekonomske inkluzije
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević , Žarko Šunderić, Vera Kovačević
IZDAVAČI:  NALED, Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  NALED
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje
AUTORI:  Dr Gordana Matković , Dr Katarina Stanić , Žarko Šunderić, Boško Mijatović, Slobodan Cvejić, Dragan Đukić, Jelena Marković, Ivana Mišić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori dugotrajne nege
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Penzijski indikatori (engleski jezik)
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori kvaliteta života
AUTORI:  Žarko Šunderić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Izveštaj o stanju institucionalnih kapaciteta, zapošljivosti ugroženih grupa i socijalnoj zaštiti u 34 grada i opštine u Srbiji
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku, Centar za istraživanje javnih politika
GODINA:  2016
PODRŽANO OD:  EU/ SDC/ Vlada Republike Srbije
Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević, Sanja Miloradović, dr Milica Pejović Milovančević
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2016
PODRŽANO OD:  ADA i SDC
Uloga institucija u stvaranju socijalne kohezije
IZDAVAČI:  Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
GODINA:  2015
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije
IZDAVAČI:  CSP, FEFA, SIPRU
GODINA:  2014
PODRŽANO OD:  SDC
Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava
GODINA:  2013
PODRŽANO OD:  SIPRU i UNICEF
Vodič za organizacije civilnog društva – standardi usluga socijalne zaštite u zajednici i procedure licenciranja
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2013
PODRŽANO OD:  EU(EK)
Program dečijih dodataka u Srbiji: analiza i predlozi za unapređenje
AUTORI:  Dr Gordana Matković , Dragica Vlaović Vasiljević, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  CLDS
GODINA:  2012
PODRŽANO OD:  UNICEF
GODINA:  2012
PODRŽANO OD:  UNICEF/EU
Analiza indeksacije opšteg boda i beneficiranog radnog staža
AUTORI:  Dr Gordana Matković , Dr Katarina Stanić, Dr Boško Mijatović
GODINA:  2011
PODRŽANO OD:  PARIP
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2011
Socijalna pomoć i aktivacija u Srbiji: U potrazi za inkluzivnim rešenjima
GODINA:  2011
PODRŽANO OD:  MDGF (Zajednički program ILO, UNDP, UNICEF)
Priručnik za komunikaciju sa građanima na temu socijalne zaštite
IZDAVAČI:  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
GODINA:  2011
PODRŽANO OD:  NMFA
Penzijski sistem u Srbiji – dizajn, karakteristike i preporuke
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  USAID
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2010
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2010
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2010
Uticaj krize na tržište rada i životni standard u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Boško Mijatović, Marina Petrović
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  SIPRU/DFID i Svetska banka
Strateško upravljanje integralnom socijalnom zaštitom u lokalnoj zajednici
IZDAVAČI:  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  NMFA
Penzijski sistem u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković , Dr Katarina Stanić, Dr Jurij Bajec, Nenad Rakić, Rosa Chiappe, Nikola Altiparmakov
IZDAVAČI:  USAID
GODINA:  2009
Analiza uticaja državne finansijske podrške siromašnima
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  UNICEF
Izazovi uvođenja sistema obaveznog privatnog penzijskog sistema u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković , Dr Katarina Stanić, Dr Jurij Bajec,
 Dr Boško Mijatović, Dr Boško Živković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  USAID
Uloga nevladinih organizacija u pružanju usluga socijalne zaštite
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  EU/UNDP
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec, Nikola Altiparmakov
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2008
Decentralizacija socijalne zaštite u Srbiji
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2006
PODRŽANO OD:  EU/UNDP
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2005
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2005