Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu - Programsko stanovište
Država blagostanja u zemljama Zapadnog Balkana

Socijalna kohezija u zemljama Zapadnog Balkana je pod stalnim rizicima. Slaba socijalna država i dugogodišnja teška ekonomska situacija stvaraju nestabilno okruženje koje može da dovede u pitanje održiv razvoj društava Zapadnog Balkana.

Grupa nezavisnih istraživačkih organizacija (think tank) i istraživača/-ica iz zemalja Zapadnog Balkana koji se bave pitanjima države blagostanja pokrenula je inicijativu za uspostavljanje regionalne platforme čiji je cilj da se najistaknutiji istraživači, politički, privredni i drugi lideri u društvu angažuju na uobličavanju regionalne agende države blagostanja i da na taj način doprinesu unapređenju socijalne dimenzije evropskih integracija na Zapadnom Balkanu. Inicijativa nastoji da pruži dodatni doprinos tako što će uticati na postojeće procese orijentisane ka održivim reformama na Zapadnom Balkanu (kao što su ekonomsko upravljanje i programi ekonomskih reformi, proces pregovora o pristupanju EU, programi reformi politike zapošljavanja i socijalne politike i dr.). Jedan od ključnih rezultata, ali i kanala za ostvarivanje uticaja, jeste iniciranje i održavanje godišnjeg regionalnog skupa sa temom Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu (pod nezvaničnim nazivom Socijalni Davos Zapadnog Balkana).

Kao osnov za delovanje pripremljena je publikacija Država blagostanja u zemljama Zapadnog Balkana: izazovi i opcije. U studiji je izložen pregled stanja u odnosu na ključne indikatore države blagostanja i razmotreni su izazovi sa kojima se država blagostanja suočava na globalnom planu. Studija je usredsređena na izazove koji su posebno izraženi u zemljama Zapadnog Balkana, a definiše i neke od najvažnijih strategija i opcija za prevazilaženje tih izazova, o kojima treba diskutovati i za koje treba postići saglasnost.

Izradu publikacije podržao je PERFORM, projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koji realizuju organizacija Helvetas Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu.

Publikaciju možete preuzeti na srpskom, engleskom i albanskom jeziku.