Vesti - U Novom Sadu održan regionalni skup razmene iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji
5.05.2022.

Regionalni skup: Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Novi Sad

Regionalni skup „Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD  o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji“ održan je 4. i 5. maja 2022. godine u Novom Sadu, u organizaciji Centra za socijalnu politiku (CSP).

Skupu su prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave (JLS) i organizacija civilnog društva (OCD) koje se na lokalnom nivou bave pružanjem usluga socijalne zaštite, poboljšanjem položaja porodica sa decom i zagovaranjem njihovih prava. Dvodnevni skup bio je prilika da učesnici razmene iskustva i upoznaju se sa većim brojem inovativnih praksi koje su pojedine JLS i OCD sprovodile tokom epidemije virusa COVID-19 i vanrednog stanja kako bi pružile neophodnu podršku porodicama sa decom. Pored toga, učesnicima skupa su predstavljeni i rezultati Analize položaja sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji, koju je nedavno izradio CSP.

Nakon sličnog događaja koji je krajem marta organizovan u Leskovcu, regionalni skup u Novom Sadu je bio nova prilika da predstavnici JLS i OCD steknu i prošire svoja saznanja o problemima porodica sa decom tokom COVID-19 krize, kako bi mogli efikasnije da rešavaju njihove probleme i unapređuju kvalitet dostupnih prava i usluga.

Regionalni skupovi razmene iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji i Analiza koja je u okviru njih predstavljena deo su ključnih aktivnosti projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama“. Razmenjena iskustva i primeri dobre prakse, uočeni izazovi i zaključci izvedeni iz istraživačkih rezultata biće osnova za realizaciju narednog koraka u ovom projektu - treninga za trenere za relevantne OCD o pristupu pravima i uslugama porodica sa decom u sličnim vanrednim situacijama.

Projekat „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama“ finansira se od strane Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy – BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Više informacija o projektu možete pronaći ovde.

 

Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD  o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Novi Sad Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD  o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Novi Sad
Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD  o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Novi Sad Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD  o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Novi Sad
Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD  o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Novi Sad Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD  o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Novi Sad
Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD  o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Novi Sad Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD  o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Novi Sad