Vesti - Regionalni skup: Razmena iskustava i praksi predstavnika OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji
28.03.2022.

Regionalni skup: Razmena iskustava i praksi predstavnika OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji

Centar za socijalnu politiku organizuje dvodnevni regionalni skup „Razmena iskustava i praksi predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji“, koji će se održati 30. i 31. marta 2022. godine u Centru za stručno usavršavanje u Leskovcu.

Regionalni skup razmene iskustava okupiće predstavnike brojnih OCD koje se na lokalnom nivou bave pružanjem usluga socijalne zaštite, unapređenjem položaja porodica sa decom i zastupanjem njihovih prava. Na skupu će biti prikazan veći broj inovativnih praksi putem kojih su OCD pružale podršku porodicama i deci tokom pandemije i vanrednog stanja. Pored toga, ovo će biti i prilika za predstavljanje rezultata Analize položaja porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji, koju je izradio Centar za socijalnu politiku.

Regionalni skup razmene iskustava i praksi predstavnika OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji i Analiza koja će u okviru njega biti predstavljena deo su ključnih aktivnosti projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama“. Projekat se bavi pitanjem adekvatnosti podrške porodicama sa decom tokom krize COVID-19, kako u smislu finansijske pomoći, tako i kroz usluge socijalne zaštite koje se pružaju u zajednici. Realizacija projekta treba da doprinese unapređenju zaštite socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava porodica sa decom (deca koja žive u siromaštvu, deca sa smetnjama u razvoju i deca romske nacionalnosti) pogođenih ekonomskim i socijalnim posledicama pandemije COVID-19. Projekat se finansira od strane Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy – BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Više informacija o projektu možete pronaći ovde.