Vesti - Završena je analiza položaja porodica sa decom tokom COVID-19 krize
12.01.2022.
Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama

U okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama”, koji se bavi pitanjem neadekvatne podrške deci i njihovim porodicama tokom krize COVID-19, kako u smislu podrške kroz programe finansijske pomoći, tako i kroz usluge socijalne zaštite koje se pružaju u zajednici, u prvoj fazi realizacije aktivnosti urađeno je istraživanje o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize.

Kriza koju je izazvala pandemija COVID-19 odrazila se na sve segmente društva. Ugroženi su životi, zdravlje i ekonomska egzistencija, a svakodnevica je dramatično izmenjena. Prvi udar krize početkom 2020. godine doneo je izolaciju, strah i neizvesnost. Položaj porodica sa decom u ovom pregledu analiziran je na osnovu dostupnih podataka i istraživanja koja su sprovedena 2020. i 2021. godine u Srbiji, a koja se odnose na materijalni položaj, kao i na efekte u sferi zdravstvene, socijalne zaštite i obrazovanja. Posebno je ukazano na stanje i mere koje su preduzete povodom krize u oblasti socijalne zaštite, kao i na primere inovativne prakse na lokalnom nivou koji su omogućili bolje funkcionisanje usluga kao što su Dnevni boravak za decu sa invaliditetom i Lični pratilac deteta.

Istraživanje predstavlja osnovu za ostale aktivnosti koje će se realizovati u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama”.

Projekat se finansira od strane Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy - BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Detaljnije informacije o projektu pročitajte ovde.

Kliknite da pruzmete studiju „Analiza položaja porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji - Radna verzija” (.pdf).