CSP Inicijative - Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška - POSLOVI

U okviru projekta „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška – POSLOVI“ (Jobs, Opportunities, Businesses, Support – JOBS), koji finansira Evropska unija, a realizuje Centar za socijalnu politiku (CSP) u saradnji sa Ženskim centrom Užice i opštinama Dimitrovgrad (www.dimitrovgrad.rs) i Priboj (www.priboj.rs), u prvom periodu realizovanja projekta sprovedeno je istraživanje na lokalnom nivou o postojećim mehanizmima za uključivanje nezaposlenih žena koje se nalaze u nekoj od životnih teškoća, kao i izrada individualnih planova za pružanje podrške ženama koje učestvuju u Projektu.

Trenutno se sprovode aktivnosti neposrednog rada sa izabranom grupom žena iz ranjivih grupa u cilju unapređenja veština i znanja potrebnih za aktivno traženje posla i preduzetništva. Aktivnosti podrazumevaju pružanje individualizovanih mera za aktivnu inkluziju kroz psihosocijalnu podršku kao i savetodavnu i mentorsku podršku u traženju posla.

Preuzmite više informacija o projektu „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška” na srpskom i engleskom jeziku.

Dokumenta:

 

Ova stranica načinjena je i održava se uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njenu sadržinu isključivo je odgovoran ugovarač projekata „Centar za socijalnu politiku”, i ta sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije. ©2019. Projekat „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška – POSLOVI”