Vesti - Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška - Aktivna inkluzija nezaposlenih žena na tržište rada
6.03.2019.

Centar za socijalnu politiku, u saradnji sa Ženskim centrom Užice i opštinama Dimitrovgrad (www.dimitrovgrad.rs) i Priboj (www.priboj.rs), sprovodi projekat „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška”.

Projekat se bavi uključivanjem na tržište rada nezaposlenih žena koje se nalaze u nekoj od životnih teškoća – žive u domaćinstvu koje prima neki oblik finansijske socijalne pomoći, imale su iskustvo porodičnog nasilja, živele su ili žive u hraniteljskoj porodici ili instituciji za smeštaj i sl.

Projekat nastoji da testira i utvrdi delotvorne mere podrške nezaposlenim ženama radi lakšeg uključivanja na tržište rada, i to kroz:

a) primenu specifičnog aktivacionog miksa i pružanje specifičnih mera individualizovane podrške i

b) bolje korišćenje postojećih javnih mera podrške iz oblasti zapošljavanja i socijalne zaštite i promovisanje međusektorske saradnje na lokalnom nivou.

Projektne aktivnosti se sprovode u Užicu, Dimitrovgradu, Priboju i Čajetini od januara 2019. do 2020. godine. Projekat finansira Evropska unija.

Preuzmite više informacija o projektu „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška” na srpskom i engleskom jeziku.

 

Ova stranica načinjena je i održava se uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njenu sadržinu isključivo je odgovoran ugovarač projekata „Centar za socijalnu politiku”, i ta sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije. ©2019. Projekat „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška – POSLOVI”