[[If? &subject=`381` &operator=`inarray` &operand=`7,145` &then=`

Centar za socijalnu politiku, zajedno sa partnerima iz regionalne mreže Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu predstavio je predloge za jačanje socijalne dimenzije u procesu pridruživanja na Zapadnom Balkanu, sa fokusom na opcijama za unapređivanje upravljanja i koordinacije u socijalnim sektorima u procesu evropskih integracija.

Sa regionalnim partnerima iz Skoplja (Finance Think) i Tirane (Economic and Social Analytics) sprovedena je procena stanja u Regionu kada govorimo o nedavno usvojenom Evropskom stubu socijalnih prava. Takođe, analizirani su postojeći instrumenti Evropske komisije za koordinaciju socijalnih sektora u procesu evropskih integracija. Paul Stubbs iz Ekonomskog instituta iz Zagreba je analizirao iskustva Hrvatske u procesu pridruživanja i ukazao na predloge za unapređivanje upravljanja u socijalnim sektorima u procesu daljih evropskih integracija zemalja na Zapadnom Balkanu.

Podršku sprovođenju navedenih aktivnosti pruža Evropski fond za Balkan, u okviru Think and Link 2018 grant šeme.

Više informacija potražite u prezentacijama prikazanim na završnom skupu projekta, održanom 10. decembra 2018. godine u Beogradu:

(Napomena: prezentacije su na engleskom jeziku.)

 

` &else=`
[[!If? &subject=`[[!GetParentPagetitle]]` &operator=`inarray` &operand=`O nama - ,About us - ` &then=`Predlozi za jačanje socijalne dimenzije u procesu evropskih integracija na Zapadnom Balkanu` &else=`[[!GetParentPagetitle]]Predlozi za jačanje socijalne dimenzije u procesu evropskih integracija na Zapadnom Balkanu`]]

Centar za socijalnu politiku, zajedno sa partnerima iz regionalne mreže Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu predstavio je predloge za jačanje socijalne dimenzije u procesu pridruživanja na Zapadnom Balkanu, sa fokusom na opcijama za unapređivanje upravljanja i koordinacije u socijalnim sektorima u procesu evropskih integracija.

Sa regionalnim partnerima iz Skoplja (Finance Think) i Tirane (Economic and Social Analytics) sprovedena je procena stanja u Regionu kada govorimo o nedavno usvojenom Evropskom stubu socijalnih prava. Takođe, analizirani su postojeći instrumenti Evropske komisije za koordinaciju socijalnih sektora u procesu evropskih integracija. Paul Stubbs iz Ekonomskog instituta iz Zagreba je analizirao iskustva Hrvatske u procesu pridruživanja i ukazao na predloge za unapređivanje upravljanja u socijalnim sektorima u procesu daljih evropskih integracija zemalja na Zapadnom Balkanu.

Podršku sprovođenju navedenih aktivnosti pruža Evropski fond za Balkan, u okviru Think and Link 2018 grant šeme.

Više informacija potražite u prezentacijama prikazanim na završnom skupu projekta, održanom 10. decembra 2018. godine u Beogradu:

(Napomena: prezentacije su na engleskom jeziku.)

 

` ]]