Vesti - Odabrane su organizacije za učešće u programu javnog zagovaranja Pokret Polet
6.11.2023.

Pokret Polet - Rezultati Konkursa za novi ciklus programa

 

Uz finansijsku podršku Evropske unije, Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE) sprovodi trogodišnji program javnog zagovaranja u zajednici #PokretPolet.

Program je pokrenut sa namerom da unapredi i podrži reformu javnih politika u procesu priključivanja Evropskoj uniji, pružajući finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva da argumentovano zagovaraju za promene koje doprinose socio-ekonomskom razvoju.

Podržani projekti su usmereni na teme poput unapređenja kvaliteta i dostupnosti usluga socijalne zaštite, poboljšanja položaja osetljivih grupa i njihovog zapošljavanja, unapređenja radnih prava, kao i osnaživanja socijalnog preduzetništva i podsticanja inovacija socijalnih usluga.

Organizacije koje će učestvovati u drugom ciklusu programa #PokretPolet su:

  • Ahondroplazija Srbija – Little People of Serbia
  • Beogradski centar za ljudska prava|BCHR
  • NGO BE ACTIVE 16
  • Gender knowledge hub
  • Udruženje građana Lužničke rukotvorine-Ž.E.C.
  • Tim 42
  • KO GRADI GRAD
  • Udruženje “Putokaz Kragujevac”
  • Užički centar za ljudska prava i demokratiju
  • Udruženje žena “Lav”

U okviru ekspertske podrške, program #PokretPolet na inovativan način uključuje i mlade – istraživače starosti do 30 godina (studente, diplomce ili postdiplomce fakulteta društvenih nauka) koji žele da steknu praksu u istraživanju i kreiranju predloga praktičnih politika i time doprinesu razvoju svojih zajednica. U saradnji sa njima, organizacije će projekte realizovati u mestima u kojima se nalazi njihovo sedište (grad, opština), odnosno u lokalnim zajednicama, za mreže organizacija čije će članice raditi na implementaciji projekta.

Više informacija o Programu javnog zagovaranja u zajednici Pokret Polet potražite ovde.