Vesti - Odabrani mladi istraživači za učešće u drugom ciklusu programa Pokret Polet
6.11.2023.

Pokret Polet - Rezultati Konkursa za mlade istraživače

 

Edukativno-istraživački program za mlade istraživače deo je šireg programa Pokret Polet, koji Trag fondacija realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE).

Cilj ovog segmenta programa jeste uključivanje mladih u rad organizacija civilnog društva, kao i podsticanje da se bave analizama javnih politika i da zagovaraju za izmene socio-ekonomskih politika koje će uticati na poboljšanje položaja osetljivih grupa u društvu.

Mladi istraživači, starosti do 30 godina (studenti, diplomaci ili postdiplomci fakulteta društvenih nauka) imaće priliku da analiziraju javne politike koje su u fokusu podržanih organizacija civilnog društva. Multidisciplinarni timovi će, osim istraživanja javnih politika i kreiranja predloga za unapređenje, imati priliku da se povežu sa OCD iz različitih delova Srbije, učestvuju u njihovim javnozagovaračkim aktivnostima, ali i zajedno sa njima prođu obuke koje će im pomoći da teoretska znanja primene u praksi.

Ovo su mladi koji će biti deo drugog ciklusa programa #PokretPolet:

 • Marko Bojović, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • Marija Stojadinović, Akademija umetnosti Novi Sad, žurnalistika
 • Vladimir Terzić, Filozofski fakultet u Beogradu, sociologija
 • Anđelija Stanimirović, Filozofski fakultet u Nišu, komuniciranje i odnosi sa javnošću
 • Anđelija Aranđelović, Filozofski fakultet u Nišu, socijalne politike i socijalni rad
 • Ivana Vlašković, Fakultet političkih nauka u Beogradu, Studije savremenog Balkana
 • Danica Čolakov, Filozofski fakultet u Beogradu
 • Bojana Petrović, Filozofski fakultet u Nišu, komuniciranje i odnosi sa javnošću
 • Damjan Kerezović, Pravni fakultet Novi Sad, opšti smer
 • Jana Pavlović, Filozofski fakultet u Beogradu, psihologija
 • Marija Mavrić, Fakultet političkih nauka u Beogradu, politikologija
 • Nikola Živković, Fakultet političkih nauka u Beogradu, master studije Javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika
 • Marko Nikolić, Filozofski fakultet u Beogradu, doktorske studije psihologije
 • Viktor Nikolić, Filozofski fakultet u Nišu, socijalna politika i socijalni rad
 • Teodora Milosavljević, Filozofski fakultet u Nišu, komuniciranje i odnosi sa javnošću

Tokom 9 meseci, oni će proći kroz obuke, kako bi što bolje usvojili metodologiju i analiziranje javnih politika, plaćenu praksu i učestvovaće u zagovaračkim aktivnostima organizacija civilnog sektora. Glavni rezultat njihovog stažiranja biće analize javnih politika u čijoj će izradi mladi istraživači ovom prilikom učestvovati.

Više informacija o Programu javnog zagovaranja u zajednici Pokret Polet potražite ovde.