Vesti - Novi regionalni skup razmene iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji
28.04.2022.

Regionalni skup: Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Novi Sad

Centar za socijalnu politiku (CSP) organizuje dvodnevni regionalni skup „Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD  o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji“, koji će se održati 4. i 5. maja 2022. godine u hotelu Sheraton u Novom Sadu.

Nakon skupa koji je održan krajem marta u Leskovcu, ovo je drugi regionalni skup razmene iskustava koji će okupiti predstavnike jedinica lokalne samouprave (JLS) i organizacija civilnog društva (OCD) koje u fokusu imaju pružanje usluga socijalne zaštite i unapređenje položaja porodica sa decom na lokalnom nivou. Učesnici će i ovog puta imati priliku da se upoznaju sa brojnim inovativnim praksama koje su JLS i OCD uspešno implementirale tokom pandemije u cilju pružanja podrške porodicama sa decom, nakon čega će predstavnici CSP-a predstaviti i rezultate nedavno izrađene Analize položaja porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji.

Regionalni skupovi razmene iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji i Analiza koja će u okviru njih biti predstavljena deo su ključnih aktivnosti projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama“. Projekat se bavi pitanjem adekvatnosti podrške porodicama sa decom tokom krize COVID-19, kako u smislu finansijske pomoći, tako i kroz usluge socijalne zaštite koje se pružaju u zajednici. Realizacija projekta treba da doprinese unapređenju zaštite socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava porodica sa decom (deca koja žive u siromaštvu, deca sa smetnjama u razvoju i deca romske nacionalnosti) pogođenih ekonomskim i socijalnim posledicama pandemije COVID-19. Projekat se finansira od strane Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy – BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Više informacija o projektu možete pronaći ovde.