CSP Inicijative - Istraživanje održivih strategija za suprotstavljanje teritorijalnim nejednakostima na osnovu intersekcionalnog pristupa (EXIT)

EXIT

Kontekst

Cilj projekta EXIT jeste ispitivanje pojavnih oblika, osnovnih uzroka i posledica socioekonomskih nejednakosti unutar i između područja za koja se često govori da su „zaboravljena“. Ovaj projekat – koji uključuje sedam univerziteta i četiri organizacije civilnog društva iz osam zemalja – ponudiće načine za rešavanje ovakvih teritorijalnih nejednakosti kroz rigorozni program interdisciplinarnog istraživanja sa više aktera među zajednicama na terenu. Projekat će ispitati, koristeći intersekcionalni i participatorni pristup, kako stanovnici, institucije i organizacije u ovim oblastima posmatraju, doživljavaju i bore se protiv nejednakosti. Ovaj sveobuhvatni program omogućiće razmenu znanja između zemalja i zajednica kako bi ponudio održive strategije za rešavanje sve većih nejednakosti između i unutar teritorija.

Svet u ovom trenutku proživljava niz političkih, ekonomskih i društvenih kriza, a sve veća nejednakost u čitavoj Evropi dodatno ih potpiruje. Pojedine teritorije i njihovi građani „ostaju zaboravljeni“, dok se ekonomski dinamizam sve više koncentriše na manji broj mesta. Ovo je naročito primetno iz geografske perspektive, kako prostorna nejednakost raste u okviru regiona. Uprkos opštem ekonomskom rastu na nacionalnom nivou, pojedini regioni prolaze kroz dugoročnu socioekonomsku stagnaciju ili pad. Ove oblasti često se karakterišu kao „zaboravljene“. Uprkos tome, malo se zna o tome šta dovodi do ove „zaboravljenosti“.

EXIT će obezbediti dubinsku analizu „zaboravljenih“ kao koncepta koji se koristi za karakterizaciju teritorijalnih nejednakosti sa kojima se suočavaju pojedine oblasti, i identifikovaće strategije za njihovo rešavanje. Pored saznanja o silama koje leže iza nejednakosti u područjima koja se karakterišu kao „zaboravljena“, to uključuje i saznanja o tome šta pokreće političke, medijske i akademske karakterizacije ovih oblasti kao „zaboravljenih“, kao i o iskustvima i percepciji „zaboravljenosti“ među stanovnicima ovih oblasti. Sa ovim ciljem, EXIT predlaže interdisciplinarno istraživanje „sa dna naviše“ koristeći mešovite metode, uz intersekcionalni pristup u zajednicama od analize do prenosivosti praksi.

Ciljevi

 • Steći dublje razumevanje načina na koji je koncept „zaboravljenosti“ korišćen u istraživanjima, politikama i političkom diskursu za definisanje pojedinih područja koja se suočavaju sa teritorijalnim nejednakostima.
 • Utvrditi i razumeti složenost „zaboravljenih“ mesta putem sprovođenja dubinske analize teritorijalnih nejednakosti u EU u oblastima koje se smatraju „zaboravljenim“.
 • Razumeti i razložiti razloge, dodatnu vrednost i predrasude u okviru ovog koncepta u vezi sa povezanim konceptima kao što su geografska nejednakost, razlike i stigmatizacija, teritorijalna kohezija i prostorna pravda.
 • Analizirati i proceniti na koji način politike na različitim nivoima (lokalnom, regionalnom, EU) doprinose percepciji nejednakosti među „zaboravljenim“ područjima.
 • Steći saznanja o iskustvima i percepciji teritorijalne nejednakosti i načinu na koji variraju između i unutar područja koja se smatraju „zaboravljenim“.
 • Razmotriti i istražiti teritorijalne nejednakosti i njihov noviji razvoj na lokalnom nivou i u područjima koja se smatraju „zaboravljenim“.
 • Razumeti na koji način percepcija i iskustva sa nejednakošću doprinose definisanju područja kao „zaboravljenog“.
 • Proceniti u kojoj su meri pojedine karakteristike susednih regiona/lokaliteta (delimično) odgovorne za teritorijalnu nejednakost.
 • Utvrditi jazove između socioekonomskih činilaca nejednakosti i percepcije „zaboravljenosti“.
 • Steći saznanja o postojećim praksama i strategijama kojima se promoviše podizanje nivoa i socijalno uključivanje u područjima koja se smatraju „zaboravljenim“.
 • Identifikovati i unaprediti kapacitete inicijativa na nivou zajednice, lokalnih i regionalnih inicijativa koje promovišu razvoj područja koja se smatraju „zaboravljenim“ i analizirati u kojoj meri ove inicijative rade na suprotstavljanju nejednakosti i polarizaciji u ovim područjima.
 • Unaprediti saradnju između lokalnih i regionalnih aktera iz područja u kojima se pogoršava situacija i donosilaca politika na svim nivoima, uz promovisanje prenosivosti i širenja obima uspešnih inicijativa.
 • Predložiti održive strategije rukovođenja za rešavanje sve većih teritorijalnih nejednakosti putem participatornog i intersekcionalnog pristupa.

Ko će imati koristi od projekta?

 • Donosioci politika na lokalnom i regionalnom nivou
 • Donosioci politika na nacionalnom nivou i na nivou EU
 • Akteri u lokalnom civilnom društvu, uključujući inicijative na nivou zajednice, organizacije za podršku i sindikate
 • Lica koja žive u područjima koja ekonomski stagniraju ili propadaju
 • Istraživači koji se bave oblašću teritorijalnih nejednakosti

Aktivnosti

EXIT je strukturiran u tri faze:

 • Prva faza, IZGRADNJA KONCEPTUALNIH SAZNANJA I TEORIJE – Razvoj saznanja o „zaboravljenosti“
 • Druga faza, EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE I ISTRAŽIVANJE PODATAKA – Mapiranje nejednakosti i njenih pokretača iz intersekcionalne perspektive: socioekonomski podaci, iskustva i percepcije nejednakosti u „zaboravljenim“ područjima
 • Treća faza, ISTRAŽIVANJE U SMERU AKTIVNOSTI I IZRADE POLITIKA – Utvrđivanje i proširivanje obima ključnih strategija za otpor i izdržljivost koje se sprovode na terenu, a koje se bave uzrocima i posledicama sve veće teritorijalne nejednakosti

Kratak pregled rezultata projekta EXIT

 • Najsavremeniji izveštaj o konceptu „zaboravljenih“ mesta
 • Heuristički model „zaboravljanja“ / „osećaja zaboravljenosti“
 • Kriterijumi za odabir „zaboravljenih“ područja
 • Izveštaj o analizi ključnih politika i strategija
 • Izveštaj o istražnoj analizi jazova između činilaca nejednakosti i njene percepcije
 • Izveštaj o politikama u oblasti „zaboravljenost“ i odgovorima u politikama
 • Procena prihoda/siromaštva na lokalnom nivou za 2011. i 2021. godinu (odnosno prostorno razlaganje regionalnih zvaničnih podataka)
 • Razlaganje regionalnih nejednakosti u karakteristike okruženja
 • Nacionalni izveštaji o iskustvima i percepciji
 • Uporedni međunacionalni izveštaj o iskustvima i percepciji
 • Nacionalni izveštaji o strategijama i praksama
 • Međunacionalni izveštaj o strategijama i praksama
 • Izveštaj o kolektivnim rezultatima nacionalnih radionica
 • Završni uporedni izveštaj o prenosivosti i proširenju obima strategija
 • Smernice za upotrebu i pogrešne stavove u vezi sa „zaboravljenim“ mestima
 • Smernice za donosioce politika i zajednice

Partneri na projektu

Koordinator:

Universitat de Barcelona (Španija)

Partneri:

Universita Ca' Foscari Venezia (Italija)

Technische Universitaet Wient (Austrija)

KMOP, Social Action and Innovation Center (Grčka)

Universidad de Oviedo (Španija)

Universite Libre de Bruxelles (Belgija)

Centar za socijalnu politiku (Srbija)

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusion Social en el Estado Espanol (Španija)

Aalborg Universitet (Danska)

Associazione Arci (Italija)

The University of Warwick (UK)

Dokumenta

Vesti

-------

Funded by European Union

Projekat EXIT traje 36 meseci (1.11.2022-31.10.2025), a finansira ga Evropska komisija u okviru programa HORIZON.