Vesti - Uspešno završen projekat „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama”
22.09.2022.

Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama

 

Položaj porodica sa decom u Srbiji bio je veoma ugrožen tokom pandemije COVID-19. Kao rezultat krize, u jednom broju jedinica lokalne samouprave (JLS) desilo se da usluge socijalne zaštite uopšte nisu bile dostupne ugroženim grupama i stanovništvu u celini, a porodice sa decom su ostavljene po strani i prepuštene sopstvenim snagama u borbi sa izazovima koje je donela epidemija. Upravo taj problem bio je u fokusu projekta Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama koji je Centar za socijalnu politiku (CSP) realizovao od oktobra 2021. do septembra 2022. godine, uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy – BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

U ovkiru projekta Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama realizovane su sledeće aktivnosti:

 • Sprovedeno je desk istraživanje o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize.
 • Prikupljeni su i istraženi primeri dobrih praksi i izazova u vezi sa pristupom pravima i uslugama porodica sa decom tokom pandemije korona virusa.
 • Održana su dva skupa razmene iskustava i inovativnih praksi sa predstavnicima organizacija civilnog društva (OCD).

Prvi skup razmene iskustava održan je u Leskovcu (30-31.3.2022), a u njemu je učestvovao 21 učesnik/ca iz 10 OCD sa sedištem u 9 gradova i opština (Leskovac, Beograd, Niš, Dimitrovgrad, Pirot, Prokuplje, Ivanjica, Vranje, Bojnik).

Drugi skup razmene iskustava i praksi organizovan je u Novom Sadu (4-5.5.2022), a okupio je 20 učesnika/ca iz 5 OCD, kao i predstavnike 8 JLS (Beograd, Novi Sad, Raška, Zrenjanin, Aranđelovac, Šabac, Stara Pazova, Loznica).

 • U okviru aktivnosti osnaživanja odabranih OCD, održan je ciklus od dva treninga za trenere (ToT).

Ciklus od dva ToT-a održan je u Beogradu, 26-27. maja i 16-17. juna 2022. U obuci je učestvovalo 20 predstavnika/ca iz 12 OCD koje deluju na teritoriji 11 JLS u Srbiji (Kula, Beograd, Niš, Šabac, Vranje, Brus, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Pirot, Ivanjica, Bojnik).

 • Rezultati ostvarenih projektnih aktivnosti i nalazi prikupljeni tokom realizacije projekta predstavljeni su na dve regionalne prezentacije kojima su prisustvovali predstavnici OCD i JLS.

Regionalne prezentacije su održane 29. juna u Kragujevcu, odnosno 30. juna 2022. u Leskovcu. Skup u Kragujevcu okupio je 25 predstavnika/ca iz 11 opština i gradova (Kragujevac, Knić, Rača, Brus, Rakovac, Aranđelovac, Beograd, Velika Plana, Batočina, Lapovo, Loznica), dok se sa rezultatima projekta u Leskovcu upoznalo 27 predstavnika iz 10 JLS (Leskovac, Pirot, Bojnik, Prokuplje, Vranje, Bela Palanka, Niš, Beograd, Babušnica, Dimitrovgrad).

Projekat Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama odlikuje se visoko participativnim procesom implementacije. OCD koje su pružaoci usluga socijalne zaštite u nadležnosti JLS podelile su dragocena neposredna iskustva u radu sa porodicama sa decom tokom COVID-19 krize, a procena njihovih inovativnih praksi – od kojih su mnoge nastavile da se realizuju i nakon završetka epidemije – kao i njihovi utisci, iskazane potrebe i uvidi u izazove i moguća rešenja, uzeti su u obzir prilikom projektovanja sadržaja ToT-a i formulisanja zaključaka i preporuka u projektnoj analizi, što predstavlja dodatu vrednost u daljem unapređenju lokalnih politika koje se odnose na porodice sa decom.

 


 

Rezultati projekta u najkraćim crtama:

- 2 skupa razmene iskustava i inovativnih praksi sa predstavnicima OCD i JLS

- 2 ciklusa trenera za trenere

- 2 regionalne prezentacije rezultata projekta za predstavnike JLS

- 15 OCD učestvovalo na skupovima razmene iskustava i inovativnih praksi

- 12 OCD osnaženo u okviru treninga za trenere

- 17 JLS obuhvaćeno skupovima razmene iskustava i inovativnih praksi

- 11 JLS obuhvaćeno treningom za trenere

- 21 JLS obuhvaćena regionalnim prezentacijama rezultata projekta

- 1 studija

- 10 opštih preporuka za unapređenje socijalne zaštite
porodica sa decom u kriznim situacijama

- 6 preporuka u oblasti novčanih davanja,
na nacionalnom i lokalnom nivou 

- 10 preporuka u oblasti usluga socijalne zaštite,
na nacionalnom i lokalnom nivou.

 


 

Više informacija o projektu Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama možete pronaći ovde.

 

Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Leskovac Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Leskovac Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Leskovac

Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Leskovac (30-31.3.2022)

Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Novi Sad Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Novi Sad Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Novi Sad

Razmena iskustava i praksi predstavnika JLS i OCD o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Srbiji – Novi Sad (4-5.5.2022)

ToT – 1. ciklus ToT – 1. ciklus ToT – 1. ciklus

Trening za trenere – 1. ciklus (Beograd, 26-27.5.2022)

ToT – 2. ciklus ToT – 2. ciklus ToT – 2. ciklus

Trening za trenere – 2. ciklus (Beograd, 16-17.6.2022)

Regionalna prezentacija rezultata i nalaza prikupljenih u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama” - Kragujevac Regionalna prezentacija rezultata i nalaza prikupljenih u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama” - Kragujevac Regionalna prezentacija rezultata i nalaza prikupljenih u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama” - Kragujevac

Regionalna prezentacija održana u Kragujevcu (29.6.2022)

Regionalna prezentacija rezultata i nalaza prikupljenih u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama” - Leskovac Regionalna prezentacija rezultata i nalaza prikupljenih u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama” - Leskovac Regionalna prezentacija rezultata i nalaza prikupljenih u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama” - Leskovac

Regionalna prezentacija održana u Leskovcu (30.6.2022)