Vesti - U toku je prikupljanje primera dobrih praksi i izazova u vezi sa pristupom pravima i uslugama porodica sa decom tokom COVID-19 krize
28.02.2022.
Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama

U okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama”, u toku je prikupljanje primera dobrih praksi i izazova u vezi sa pristupom pravima i uslugama porodica sa decom tokom COVID-19 krize.

Aktivnost se realizuje korišćenjem dva instrumenta: Anketom sa predstavnicima OCD i JLS, i kroz intervjue sa OCD i institucijama na lokalnom nivou.

Projekat se finansira od strane Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy - BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Detaljnije informacije o projektu pročitajte ovde.