Vesti - U toku je istraživanje o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize
13.12.2021.
Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama

Kriza koju je izazvala pandemija COVID-19 odrazila se na sve segmente društva. Ugroženi su životi, zdravlje i ekonomska egzistencija, a svakodnevica je dramatično izmenjena. Prvi udar krize početkom 2020. godine doneo je izolaciju, strah i neizvesnost, naročito za porodice s decom, kojima je pružena neadekvatna podrška tokom krize, kako u smislu programa finansijske pomoći, tako i kroz usluge socijalne zaštite koje se pružaju u zajednici.

U okviru prve faze realizacije projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama”, u toku je istraživanje o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize. Njihov položaj će biti analiziran na osnovu rezultata istraživanja sprovedenih 2020. i 2021. godine u Srbiji, a koja se odnose na materijalni položaj, te stanje u oblastima zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i obrazovanja. Istraživanjem će biti obuhvaćene mere koje su povodom krize preduzete u sferi socijalne zaštite, a posebna pažnja biće posvećena primerima inovativne prakse na lokalnom nivou, zahvaljujući kojima je omogućeno bolje funkcionisanje pojedinih usluga u zajednici.

Projekat „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama” se finansira od strane Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy - BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Više informacija možete pronaći ovde.