Vesti - Projekat JOBS: U Čajetini i Užicu održan je prvi modul obuke „Od ideje do svog posla“
21.10.2019.

U okviru projekta „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška – POSLOVI“ održan je prvi modul obuke usmeren ka podsticanju žena, učesnica u projektu, za pokretanje sopstvenog posla ili unapređenje započetih planova.

Obuka se sastoji iz dva modula, gde je prvi usmeren na motivaciju, prepoznavanje ličnih potencijala i resursa, kao i postavljanje ciljeva, a drugi je fokusiran na finansijski deo planiranja. U okviru održane obuke radilo se na savladavanju veština samoprocene poslovnih ideja i poslovnog planiranja, obrađene su teme prepoznavanja prilika na tržištu, kao i elementi za razradu poslovne prilike u konkretan plan.

Projekat „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška – POSLOVI“ finansira Evropska unija, a realizuje Centar za socijalnu politiku (CSP) u saradnji sa Ženskim centrom Užice i opštinama Dimitrovgrad i Priboj. Projektom su obuhvaćene aktivnosti neposrednog rada sa izabranom grupom žena iz ranjivih kategorija u cilju unapređenja veština i znanja potrebnih za aktivno traženje posla i preduzetništva.

Kliknite da saznate više o Projektu.

 

U okviru projekta JOBS održan je prvi modul obuke za podsticanje žena, učesnica u projektu, na započinjanje svog posla ili unapređenja započetih aktivnosti.
Prvi modul obuke „Od ideje do svog poslа“ (oktobar 2019)
Edukacioni Centar (EDC) i Aleksandra Vladisavljević, u Užicu i Čajetini
(autorka fotografije: Aleksandra Vladisavljević)
U okviru projekta JOBS održan je prvi modul obuke za podsticanje žena, učesnica u projektu, na započinjanje svog posla ili unapređenja započetih aktivnosti.
Prvi modul obuke „Od ideje do svog poslа“ (oktobar 2019)
Edukacioni Centar (EDC) i Aleksandra Vladisavljević, u Užicu i Čajetini
(autorka fotografije: Aleksandra Vladisavljević)
U okviru projekta JOBS održan je prvi modul obuke za podsticanje žena, učesnica u projektu, na započinjanje svog posla ili unapređenja započetih aktivnosti.
Prvi modul obuke „Od ideje do svog poslа“ (oktobar 2019)
Edukacioni Centar (EDC) i Aleksandra Vladisavljević, u Užicu i Čajetini
(autorka fotografije: Aleksandra Vladisavljević)

Ova stranica načinjena je i održava se uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njenu sadržinu isključivo je odgovoran ugovarač projekata „Centar za socijalnu politiku”, i ta sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije. ©2019. Projekat „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška – POSLOVI”