Vesti - Projekat „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama“ izgrađuje kapacitete i promoviše primere dobre prakse na lokalnom nivou
15.11.2021.
Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama

Centar za socijalnu politiku nedavno je započeo realizaciju projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama“, koji se bavi pitanjem neadekvatne podrške deci i njihovim porodicama tokom krize COVID-19, kako u smislu podrške kroz programe finansijske pomoći, tako i kroz usluge socijalne zaštite koje se pružaju u zajednici.

U okviru projekta realizovaće se Istraživanje o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize, kao i prikupljanje primera dobrih praksi i izazova u vezi sa pristupom pravima i uslugama porodica sa decom tokom COVID-19 krize; u kasnijoj fazi realizacije projekta organizovaće se razmena iskustva i praksi sa predstavnicima OCD; Trening za trenere (ToT) za relevantne OCD o pristupu pravima i uslugama porodica sa decom u sličnim vanrednim situacijama; kao i Regionalne prezentacije.

Projekat se finansira od strane Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy - BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Više informacija o projektu „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama“ pronađite ovde.