Vesti - Predstavljeni nalazi studije „Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji 2021. godine”
4.03.2024.

Predstavljeno Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji 2021. godine

Sa ciljem razmene znanja i predstavljanja aktuelne situacije u Srbiji, u okviru Programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, koji finansira EU, a sprovodi UNOPS, 29. februara 2024. godine je održan događaj na kome su predstavljeni nalazi studije „Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji 2021. godine”, autora Gordane Matković, Žarka Šunderića i Lazara Muždala iz Centra za socijalnu politiku. Istraživanje se od 2012. sprovodi na svake tri godine, a najnovija studija koja je deo četvrtog ciklusa, sprovedena je na inicijativu Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja, u okviru Programa EU SHAI.

Usluge socijalne zaštite su neophodne kako bi se pružila podrška osobama koje pripadaju osetljivim društvenim grupama i kako bi one bile aktivno uključene u društvo. Uzimajući u obzir da usluge socijalne zaštite treba da budu usklađene sa individualnim potrebama, jačanje lokalnih kapaciteta predstavlja jedan od ključnih koraka ka decentralizaciji, boljem pristupu uslugama i većoj socijalnoj inkluziji.

Nalazi studije pokazuju da su usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou nedovoljno razvijene i neravnomerno dostupne, kao i da većina opština i gradova u Srbiji obezbeđuje dve do tri usluge, od kojih su najzastupljenije: pomoć u kući za stare i odrasle, lični pratilac deteta i dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Glavne preporuke i zaključci studije se odnose na:

  1. uspostavljanje redovnog sistema izveštavanja;
  2. izgradnju kapaciteta za prikupljanje podataka, praćenje i evaluaciju usluga na lokalnom nivou;
  3. izdvajanje većih sredstava za namenske transfere;
  4. predefinisanje kriterijuma za dodelu namenskih transfera i unapređenje praćenja i kontrole;
  5. dogradnju jedinstvenog registra Socijalna karta;
  6. unapređenje i izgradnju indikatora, i
  7. izmenu zakonskih rešenja.

Nakon prezentacije nalaza studije održan je i okrugli sto „Unapređivanje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou”, u kome su učestvovali predstavnici i predstavnice sa nacionalnog i lokalnog nivoa, razvojni partneri, organizacije civilnog društva i UNOPS-a i diskutovali o postojećim izazovima, ali i načinima i merama za unapređenje sistema socijalne zaštite.

Događaj je okupio više od 60 učesnika i učesnica, iz sektora socijalne zaštite, nacionalnih i lokalnih institucija, lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, kao i predstavnike i predstavnice donatora i drugih pružaoca usluga, dao ključne uvide o aktuelnom stanju u oblasti socijalne zaštite i otvorio važna pitanja o načinima za unapređenje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u Srbiji.

Preuzmite publikaciju:

Predstavljeno Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji 2021. godine

Predstavljeno Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji 2021. godine

Predstavljeno Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji 2021. godine

 

Izvor: social-housing.euzatebe.rs

Fotografije: UNOPS Srbija/Sara Pašić