Vesti - Poziv za učešće na onlajn info-sesiji „Model lokalizacije socijalne i dečije zaštite na lokalnom nivou“
15.11.2021.
Resurs centar

Sa zadovoljstvom pozivamo sve zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva i opština/gradova da učestvuju na onlajn info-sesiji „Model lokalizacije socijalne i dečije zaštite na lokalnom nivou: strateški okvir i indikatori za praćenje programa socijalne i dečije zaštite u nadležnosti JLS“ koju Centar za socijalnu politiku organizuje u okviru programa Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji.

Svim učesnicima info-sesije Centar za socijalnu politiku će pružiti temeljnu podršku na unapređenju znanja i veština u vezi sa ovom temom.

Predlog indikatora koji će biti predstavljen u okviru info-sesije „Model lokalizacije socijalne i dečije zaštite na lokalnom nivou: strateški okvir i indikatori za praćenje programa socijalne i dečije zaštite u nadležnosti JLS“ formulisan je polazeći od indikatora koji su razrađeni u okviru mapiranja usluga socijalne zaštite, kao i na osnovu predloga definisanih u kontekstu programske klasifikacije budžeta lokalnih samouprava u Srbiji.

Formulisani indikatori omogućavaju povezivanje sa ESSPROS klasifikacijom EU (Evropski sistem integrisane statistike socijalne zaštite za razvrstavanje) prema kojoj se podela socijalne zaštite u širem smislu vrši na osnovu funkcija/rizika: invaliditet, bolest i zdravstvena zaštita, starost, gubitak izdržavaoca/preživeli izdržavani članovi porodice, porodica/deca, stanovanje i socijalna isključenost neklasifikovana na drugom mjestu. Pored vrednosti indikatora u datoj godini, neophodno da se prati i trend, kretanje vrednosti indikatora tokom vremena, kao i kontekstualne informacije o vaznosti podataka.

Info-sesija „Model lokalizacije socijalne i dečije zaštite na lokalnom nivou: strateški okvir i indikatori za praćenje programa socijalne i dečije zaštite u nadležnosti JLS“ je namenjena organizacijama civilnog društva koje rade u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou. Info-sesiju vodi Milica Stranjaković, koordinatorka programa Centra za socijalnu politiku.

Info-sesija će se održati u onlajn formatu u petak, 19. novembra 2021. godine, sa početkom u 10 časova, a trajaće efektivno 2,5 sata.

Prijave za učešće na info-sesiji otvorene su do 18. novembra do 17 časova. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem onlajn prijavnog formulara na ovom linku.

Izvor: rc.gradjanske.org