Vesti - Počinje realizacija projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama“
15.10.2021.
Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama

Centar za socijalnu politiku je započeo realizaciju projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama“.

Projekat se bavi pitanjem neadekvatne podrške deci i njihovim porodicama tokom krize COVID-19, kako u smislu podrške kroz programe finansijske pomoći, tako i kroz usluge socijalne zaštite koje se pružaju u zajednici. Ovaj problem je bio veoma izražen tokom pandemije COVID-19. Kao rezultat toga, u jednom broju jedinica lokalne samouprave desilo se da usluge socijalne zaštite uopšte nisu bile dostupne građanima, dok istovremeno njihovo finansiranje nije prestalo. Usled toga su porodice i njihova deca ostavljeni da se sami nose sa izazovima tokom COVID-19 krize.

Organizacijama civilnog društva (OCD) i jedinicama lokalne samouprave (LS) potrebna je podrška, posebno tokom kriznih situacija, kako bi mogle efikasnije da rešavaju probleme i unaprede kvalitet dostupnih prava i usluga. Projekat nastoji da sakupi relevantne dokaze o ovom pitanju, izgradi kapacitete OCD i JLS i promoviše rešenja i dobre prakse koje bi se mogle koristiti u sličnim vanrednim situacijama.

Kroz projektne aktivnosti, projekat će unaprediti zaštitu socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava porodica sa decom (deca koja žive u siromaštvu, deca sa smetnjama u razvoju i deca romske nacionalnosti) pogođenih ekonomskim i socijalnim posledicama pandemije COVID-19.

Projekat se finansira od strane Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy - BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Više informacija o projektu „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama“ pronađite ovde.