Vesti - Otvoren konkurs za program podrške javnom zagovaranju POKRET POLET
21.06.2022.

Pokret Polet

Uz finansijsku podršku Evropske unije, Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku (CSP) i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE) sprovodi trogodišnji program javnog zagovaranja u zajednici Pokret Polet.

Program je pokrenut sa namerom da unapredi i podrži reformu javnih politika u procesu priključivanja Evropskoj uniji, pružajući finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva da argumentovano zagovaraju za promene koje doprinose socio-ekonomskom razvoju. U okviru ekspertske podrške, program na inovativan način uključuje i mlade – politikologe, ekonomiste, pravnike i druge – koji žele da steknu praksu u istraživanju i kreiranju predloga praktičnih politika i time doprinesu razvoju svojih zajednica.

Ko može da se prijavi?

Organizacije civilnog društva koje žele da se prijave za navedeni program podrške javnom zagovaranju u zajednici neophodno je da ispune osnovne uslove za prijavu:

  • organizacija civilnog društva, udruženje građanja, mreža organizacija, sindikat, fondacija ili zadužbina mora biti registrovana pre 1. juna 2020. godine u Agenciji za privredne registre Srbije;
  • sedište organizacije civilnog društva mora biti na teritoriji lokalne samouprave (grad, opština) u kojoj se planira realizacija projekta, osim ako je reč o kampanji na nacionalnom nivou. Ukoliko se prijavi mreža organizacija, organizacije članice mreže implementiraju kampanje u svojim lokalnim zajednicama i deluju na nacionalnom nivou i
  • organizacija civilnog društva se može prijaviti samo sa jednim predlogom projekta za jednu temu konkursa.

Napomena: Konkurs nije otvoren za državne institucije i jedinice lokalne samouprave, druga vladina tela, partijske i verske organizacije, kao ni za neformalne grupe.

Koji je tematski okvir konkursa?

Organizacije civilnog drušva mogu se prijaviti za jednu od tri ključne teme konkursa:

  • unapređenje kvaliteta i dostupnost usluga socijalne zaštite radi poboljšanja položaja osetljivih grupa,
  • unapređenje radnih prava i podsticaj zapošljavanju osetljivih grupa ili
  • osnaživanje socijalnog preduzetništva i podsticanje inovacija socijalnih usluga.

Šta uključuje program podrške organizacijama civilnog društva?

Program podrške organizacijama civilnog društva obuhvata sledeće:

  • finansijsku podršku u maksimalnom iznosu od 15.000 EUR za period od 12 meseci;
  • programe obuka namenjene unapređenju procesa javnog zagovaranja;
  • podršku istraživanju javnih politika od strane multidisciplinarnih timova mladih istraživača, kao i tematsko mentorstvo iz ključnih oblasti poziva i komunikacija i
  • umrežavanje, razmenu iskustava i promociju inicijativa kroz različite kanale komunikacije i događaje.

Više informacija o tematskim prioritetima, aktivnostima koje podržavamo kroz program Pokret Polet i uslovima konkursa Zagovarači promena koji sprovodimo u okviru pomenutog programa, možete pronaći u dokumentu Smernice za konkurs.

Način prijavljivanja na konkurs

U cilju prijavljivanja na konkurs za program podrške javnom zagovaranju, neophodno je da sve zainteresovane organizacije popune onlajn prijavni formular, u okviru kog će priložiti i popunjen okvirni budžet projekta. Onlajn prijavni formular sadrži sve instrukcije za popunjavanje. Word verziju formulara možete preuzeti ovde kako biste se bolje pripremili za popunjavanje onlajn formulara. Dodatno, ilustrativno uputstvo za popunjavanje budžeta nalazi se na samom kraju ovog dokumenta.

Rok za podnošenje onlajn koncepta projekta je nedelja, 3. jul 2022. godine, do 23:59 časova.

Za sve dodatne konsultacije i pitanja u vezi sa programom i prijavom na konkurs možete se obratiti putem i-mejl adrese politike@tragfondacija.org, najkasnije do petka, 1. jula 2022, do 12 časova.

Više informacija o Programu javnog zagovaranja u zajednici Pokret Polet potražite ovde.