Vesti - Održane regionalne prezentacije rezultata i nalaza prikupljenih u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama”
5.07.2022.

Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama

 

U okviru projekta Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama održane su dve regionalne prezentacije rezultata i prikupljenih nalaza tokom realizacije projekta.

Prvoj prezentaciji, koja je održana 29. juna 2022. u Kragujevcu, prisustvovali su predstavnici organizacija civilnog društva (OCD) koje se na lokalnom nivou bave pružanjem usluga socijalne zaštite, poboljšanjem položaja porodica sa decom i zagovaranjem njihovih prava, kao i predstavnici institucija iz 10 jedinica lokalne samouprave (JLS): Kragujevca, Knića, Rače, Brusa, Rekovca, Aranđelovca, Velike Plane, Batočine, Lapova i Loznice. Druga prezentacija je održana 30. juna 2022. godine u Leskovcu, uz prisustvo predstavnika OCD, kao i predstavnika institucija iz devet JLS: Leskovca, Pirota, Bojnika, Prokuplja, Vranja, Bele Palanke, Niša, Babušnice i Dimitrovgrada.

Tokom skupova predstavljeni su rezultati ostvarenih projektnih aktivnosti, kao i nalazi prikupljeni tokom realizacije projekta Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama, uz diskusiju i razmenu iskustava. Pored toga, predstavljeni su i primeri inovativnih praksi koje su za vreme epidemije virusa COVID-19 osmišljene kako bi se za porodice sa decom bez prekida obezbeđivalo ostvarivanje prava i korišćenje usluge socijalne zaštite u nadležnosti JLS. Ujedno su predstavljene i preporuke za unapređenje socijalne zaštite porodica sa decom u kriznim situacijama.

Detaljni rezultati i nalazi biće dostupni u publikaciji Položaj porodica sa decom tokom COVID-19, čije se objavljivanje očekuje uskoro.

Projekat Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama finansira se od strane Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy – BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Više informacija o projektu možete pronaći ovde.

 

Regionalna prezentacija rezultata i nalaza prikupljenih u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama” - Kragujevac Regionalna prezentacija rezultata i nalaza prikupljenih u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama” - Kragujevac Regionalna prezentacija rezultata i nalaza prikupljenih u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama” - Kragujevac

Regionalna prezentacija održana u Kragujevcu (29.6.2022)

Regionalna prezentacija rezultata i nalaza prikupljenih u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama” - Leskovac Regionalna prezentacija rezultata i nalaza prikupljenih u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama” - Leskovac Regionalna prezentacija rezultata i nalaza prikupljenih u okviru projekta „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama” - Leskovac

Regionalna prezentacija održana u Leskovcu (30.6.2022)