Vesti - Objavljeni rezultati anketnog istraživanja o faktorima aktivacije i preprekama za rad i zapošljavanje korisnika NSP u Srbiji
16.01.2023.

NoVA

 

NoVA - Anketno istraživanje

U okviru projekta Nova partnerstva i mogućnosti za inovativne i održive pristupe socijalnoj integraciji ugroženih grupa na tržištu rada (NoVA) uspešno je sprovedena aktivnost 2.1 Analiza stanja i stavova pripadnika ciljne grupe na početku projektnog ciklusa. Navedenu aktivnost sproveo je IPSOS uz podršku ostalih projektnih partnera.

Osnovni ciljevi ovog, inicijalnog istraživanja su sticanje uvida u ključne prepreke i potencijalne faktore aktivacije za integraciju na tržište rada, koji bi pomogli u definisanju integrativnog programa aktivacije za povećanje zapošljivosti ciljne populacije i izbor učesnika programa i sticanje uvida u postojeći nivo potencijala za zapošljavanje ciljne populacije, koji bi poslužio kao jedan od indiktora procene efikasnosti programa.

Istraživanje je izvršeno licem u lice u domaćinstvima ispitanika na uzorku od 813 ispitanika.

Kliknite da preuzmete izveštaj: Anketno istraživanje na reprezentativnom uzorku korisnika NSP: Faktori aktivacije i prepreke za rad i zapošljavanje korisnika novčane socijalne pomoći u Srbiji (.pdf)

Projekat NoVA sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije (MRZBSP), zajedno sa projektnim partnerima iz Srbije i Slovenije, među kojima je i Centar za socijalnu politiku. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI). Više informacija o projektu NoVA pronađite ovde.