Vesti - Objavljena publikacija „Lokalizacija evropskih integracija: Indikatori predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou”
28.02.2020.

Centar za socijalnu politiku predstavlja publikaciju „Lokalizacija evropskih integracija: Indikatori predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou”, kojom se omogućava lakše praćenje razvoja predškolskog obrazovanja u Republici Srbiji. Publikacija je pripremljena u saradnji sa preko 50 institucija, organizacija civilnog društva i drugih relevantnih partnera koji se bave pitanjima predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ima važan uticaj na razvoj deteta. Javna ulaganja u ove programe donose visok povraćaj ulaganja i predstavljaju sigurnu stratešku intervenciju usmerenu na opšti razvoj društva. Cilj ove inicijative CSP-a je uspostavljanje saradnje između institucija, akademske zajednice, udruženja građana, saveta roditelja i ostalih relevantnih grupa radi definisanja pokazatelja za praćenje razvoja predškolskog obrazovanja na lokalnom nivou – kako bi lokalne samouprave i udruženja građana mogli da kroz zajednički referentni okvir prate napredak u ovoj oblasti.

Indikatori predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou namenjeni su svim zainteresovanim stranama koje učestvuju u razvoju sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji. Projekat pruža značajnu podršku daljem razvoju programskog budžeta na lokalnom nivou i jačanju kapaciteta svih aktera koji se na sistemskom nivou bave predškolskim obrazovanjem.

Indikatori predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou pripremljeni su u saradnji Centra za socijalnu politiku sa Ženskim centrom iz Užica i Edukacionim centrom iz Leskovca. Podršku sprovođenju i ove inicijative pružila je Fondacija za otvoreno društvo iz Beograda. Projekat se zasniva na uspešno realizovanoj inicijativi CSP-a i partnerskih organizacija kojim je uspostavljen Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija i započeto sistemsko praćenje pokazatelja socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Publikaciju možete preuzeti ovde: