Vesti - Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija
11.12.2018.
Model za lokalizaciju evropskih integracija - naslovna strana

Uloga lokalnih samouprava u procesu pristupanja Evropskoj uniji je ključna. Imajući u vidu da se oko 70% zakonodavstva EU sprovodi na lokalnom nivou, od presudnog je značaja da se opštine i gradovi što ranije i na što praktičnijem nivou uključe u tekući proces pristupnih pregovora Srbije i EU.

Kako bi pružili podršku efektivnijem i efikasnijem sprovođenju evropskih politika na lokalnom nivou, Centar za socijalnu politiku i partnerske organizacije (Ženski centar, Užice; Centar za integraciju Roma, Valjevo; Edukacioni centar Leskovac; Udruženje građana za socijalni razvoj – Sunce, Kragujevac) pripremili su Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija za oblast socijalne i dečije zaštite.

 

Publikaciju možete preuzeti ovde: