Vesti - Održan uvodni kurs u okviru projekta „Nova partnerstva i mogućnosti za inovativne i održive pristupe socijalnoj integraciji ugroženih grupa na tržištu rada (NoVA)"
29.04.2022.

Funded by the European Union

 

NoVA logo
 

Centar za socijalnu politiku (CSP) organizovao je 20. aprila u Beogradu uvodni kurs i radionicu za predstavnike Lokalnih koordinacionih tela za socijalnu zaštitu. Uvodni kurs je održan u okviru projekta „Nova partnerstva i mogućnosti za inovativne i održive pristupe socijalnoj integraciji ugroženih grupa na tržištu rada (NoVA)“ koji sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije (MRZBSP), zajedno sa projektnim partnerima iz Srbije i Slovenije. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).

Uvodni kurs je poslužio kao osnova za upoznavanje lokalnih partnera iz Beograda, Niša i Novog Sada sa projektom, njegovim ciljevima i predviđenim aktivnostima koje će biti realizovane u narednih 30 meseci tokom trajanja projekta. Nakon što su MRZBSP i CSP detaljno predstavili projektne aktivnosti, IPSOS je predstavio Upitnik o stavovima i mišljenjima korisnika novčane socijalne pomoći (NSP). Upitnik je namenjen za potrebe sprovođenja ankete koja će biti sprovedena na početku i na kraju projekta i koja treba da pruži relevantne informacije o korisnicima NSP, njihovim stavovima i potrebama u vezi sa uključivanjem na tržište rada. Predstavnici Lokalnih koordinacionih tela za socijalnu zaštitu Beograda, Novog Sada i Niša su potom diskutovali o specifičnim pitanjima za realizaciju projekta u svojim sredinama u narednom periodu.

Projekat „NoVA“ ima za cilj uspostavljanje efektivnih partnerstava između nacionalnih i lokalnih institucija i sprovođenje integrisanih usluga kako bi se odgovorilo na potrebe ranjivih grupa stanovništva korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć. Projekat treba da testira različite mere podrške korisnicima NSP radi pripreme plana razvoja međuinstitucionalnih modela i pratećih mera podrške i usluga za aktivno uključivanje ugroženih pojedinca na tržište rada. Opšti cilj projekta je da doprinese poboljšanju položaja ugroženih grupa u Srbiji, njihovoj većoj zapošljivosti i uključenosti u društvo. Specifičan cilj projekta je smanjenje barijera pristupu socijalnim uslugama i pristupu tržištu rada najugroženijih grupa u Srbiji, kroz integrativne pristupe i nova partnerstva različitih aktera.

Više informacija o projektu potražite ovde.

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja Centar za socijalnu politiku Crveni krst Srbije
NSZ Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo IPSOS