Vesti - „Mladi osluškuju“ – Završeni inicijalni sastanci sa izabranim školama
10.10.2023.
Mladi osluškuju

Početkom oktobra održan je poslednji inicijalni sastanak u srednjoj ekonomskoj školi „Đuka Dinić“ u Leskovcu, jednoj od ukupno 16 srednjih škola koje od početka septembra učestvuju u projektu „Mladi osluškuju“ koji ima za cilj da osnaži učenike u oblasti ljudskih prava i podrži ih u sprovođenju malih akcija kako bi se promovisala ljudska prava u lokalnim zajednicama.

U okviru projekta, tokom septembra i početkom oktobra, tim iz Centra za socijalnu politiku održao je inicijalne sastanke sa predstavnicima izabranih srednjih škola iz Pančeva (Tehnička škola „23.maj“), Velikog Gradišta (Srednja škola „Miloje Vasić“), Požarevca (Požarevačka gimnazija), Aranđelovca (EUŠ „Slobodan Minić“) i Leskovca.

U sprovođenju i promociji pomenutih akcija, učenici će imati podršku lokalnih institucija i organizacija, koje su se odazvale pozivu organizatora.

Do kraja školske godine 2023/24, za predstavnike lokalne zajednice, kao i za učenike i nastavnike, biće održano nekoliko obuka koje za cilj imaju jačanje kompetencija u oblasti ljudskih prava, njihove zaštite i promocije.

Posle inicijalnih sastanaka započeće obuka za učenike Učeničkih parlamenata, prva dva dana obuke održaće se u svakoj od izabranih škola tokom oktobra i novembra.

Mladi osluškuju

Pančevo, Tehnička škola „23.maj“ - 26.09.2023.

Mladi osluškuju

Veliko Gradište, Srednja škola „Miloje Vasić“ - 27.09.2023.

Mladi osluškuju

Požarevačka gimnazija, 27.09.2023.

Mladi osluškuju

Aranđelovac, EUŠ „Slobodan Minić“, 29.09.2023.

Mladi osluškuju

Leskovac, Ekonomska škola „Đuka Dinić“, 06.10.2023.

 

O projektu „Mladi osluškuju“

Centar za obrazovne politike, u saradnji sa Centrom za socijalnu politiku, od februara 2023. godine sprovodi projekat „Mladi osluškuju - Osnaživanje učeničkih parlamenata za promociju i zalaganje za ljudska prava“, čiji je cilj osnaživanje učeničkih parlamenata iz srednjih škola širom Srbije za zalaganje, promociju i zaštitu ljudskih prava i demokratije, uključujući zagovaranje za socijalnu inkluziju kroz obrazovanje.

Projekat traje do sredine 2025. godine i finansiran je od strane Evropske unije. Projekat ima za cilj osnaživanje mladih da deluju u cilju zaštite ljudskih prava i demokratije, uključujući zalaganje za socijalnu inkluziju kroz obrazovanje, kroz jačanje učeničkih parlamenata u 16 srednjih škola širom Srbije.

Učesnici će u projektu dobiti priliku da ojačaju svoje kapacitete u domenu zaštite ljudskih prava i na taj način doprinesu opštoj dobrobiti i socijalnih koheziji u sredinama gde je položaj mladih dodatno otežan materijalnom situacijom, kao i opštoj borbi protiv diskriminacije po bilo kom osnovu.