Vesti - Mladi osluškuju - Osnaživanje učeničkih parlamenata za promociju i zalaganje za ljudska prava
6.03.2023.
Mladi osluškuju

Centar za socijalnu politiku je partner na projektu „Mladi osluškuju - Osnaživanje učeničkih parlamenata za promociju i zalaganje za ljudska prava“, koji sprovodi Centar za obrazovne politike, čiji je cilj osnaživanje učeničkih parlamenata (UP) iz 16 srednjih škola širom Srbije za zalaganje, promociju i zaštitu ljudskih prava i demokratije, uključujući zagovaranje za socijalnu inkluziju kroz obrazovanje.

Škole i UP koji će biti izabrani putem otvorenog poziva, dobiće sveobuhvatnu podršku kroz mentorstvo, obuke za učenike i zaposlene u školi, podršku u planiranju akcija učeničkih parlamenata. U projekat će biti uključeni i relevantni akteri sa nivoa lokalne zajednice – predstavnici lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Učesnici projekta će dobiti priliku da ojačaju svoje kapacitete u domenu zaštite ljudskih prava i na taj način doprinesu opštoj dobrobiti i socijalnoj koheziji u sredinama u kojima je položaj mladih dodatno otežan materijalnom situacijom i izraženom diskriminacijom po bilo kom osnovu.

Realizacijom projektnih aktivnosti, projektni tim će razviti materijale koji će biti dostupni svim učeničkim parlamentima, kao i preporuke za povećanje participacije mladih kroz jačanje uloge učeničkih parlamenata, zasnovane na naučenim lekcijama.

Projekat finansiran je od strane Evropske unije.

Više informacija o projektu „Mladi osluškuju - Osnaživanje učeničkih parlamenata za promociju i zalaganje za ljudska prava“ pronađite ovde.