Vesti - „Mladi osluškuju“ – Održani inicijalni sastanci sa izabranim školama u Kraljevu, Vrnjačkoj Banji i Nišu
21.09.2023.
Mladi osluškuju

U okviru projekta „Mladi osluškuju – osnaživanje učeničkih parlamenata za promociju i zalaganje za ljudskih prava“, u utorak i sredu (19-20.09.2023.) tim iz Centra za socijalnu politiku održao je inicijalne sastanke sa predstavnicima izabranih srednjih škola iz Kraljeva, Vrnjačke Banje i Niša.

Poljoprivredno-hemijska škola „Dr Đorđe Radić“ iz Kraljeva, Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika iz Vrnjačke Banje i srednja Prehrambeno-hemijska škola iz Niša, tri su od ukupno 16 srednjih škola koje od početka septembra učestvuju u projektu „Mladi osluškuju“, koji ima za cilj da osnaži učenike u oblasti ljudskih prava i podrži ih u sprovođenju malih akcija kako bi se promovisala ljudska prava u lokalnim zajednicama.

U sprovođenju i promociji pomenutih akcija, učenici će imati podršku lokalnih institucija i organizacija, koje su se odazvale pozivu organizatora.

Do kraja školske godine 2023/24, za predstavnike lokalne zajednice, kao i za učenike i nastavnike, biće održano nekoliko obuka koje za cilj imaju jačanje kompetencija u oblasti ljudskih prava, njihove zaštite i promocije.

Do početka oktobra projektni tim iz Centra za socijalnu politiku i Centra za obrazovne politike održaće inicijalne sastanke sa perdstavnicima ostalih izabranih srednjih škola širom Srbije.

Mladi osluškuju

Kraljevo – 19.9.2023.

Mladi osluškuju

Kraljevo – 19.9.2023.

Mladi osluškuju

Vrnjačka Banja – 19.9.2023.

Mladi osluškuju

Niš 20.9.2023.

 

O projektu „Mladi osluškuju“

Centar za obrazovne politike, u saradnji sa Centrom za socijalnu politiku, od februara 2023. godine sprovodi projekat „Mladi osluškuju - Osnaživanje učeničkih parlamenata za promociju i zalaganje za ljudska prava“, čiji je cilj osnaživanje učeničkih parlamenata iz srednjih škola širom Srbije za zalaganje, promociju i zaštitu ljudskih prava i demokratije, uključujući zagovaranje za socijalnu inkluziju kroz obrazovanje.

Projekat traje do sredine 2025. godine i finansiran je od strane Evropske unije. Projekat ima za cilj osnaživanje mladih da deluju u cilju zaštite ljudskih prava i demokratije, uključujući zalaganje za socijalnu inkluziju kroz obrazovanje, kroz jačanje učeničkih parlamenata u 16 srednjih škola širom Srbije.

Učesnici će u projektu dobiti priliku da ojačaju svoje kapacitete u domenu zaštite ljudskih prava i na taj način doprinesu opštoj dobrobiti i socijalnih koheziji u sredinama gde je položaj mladih dodatno otežan materijalnom situacijom, kao i opštoj borbi protiv diskriminacije po bilo kom osnovu.