Vesti - Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava
24.09.2020.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji (u daljem tekstu Mapiranje). Reč je o istraživanju koje se u trogodišnjem ciklusu sprovodi na lokalnom nivou u Republici Srbiji od 2012. godine. Ovoga puta prvi put istraživanje sadrži i podatke o materijalnoj podršci koja se obezbeđuje iz budžeta jedinica lokalne samouprave. Istraživanje je sproveo Centar za socijalnu politiku, uz podršku Republičkog zavoda sa socijalnu zaštitu i Stalne konferencije gradova i opština. Sprovođenje istraživanja realizovano je uz podršku Vlade Švajcarske.

Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalnih davanja obuhvata privatne i javne pružaoce usluga i omogućava detaljan uvid u sve usluge i materijalna davanja u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji. Pored toga, omogućava praćenje višegodišnjih trendova i komparaciju dobijenih podataka i indikatora između opština i gradova. U delu istraživanja koji se odnosi na materijalnu podršku na lokalnom nivou, obuhvaćene su dve vrste davanja – novčana i davanja u naturi, odnosno tri grupe davanja: davanja siromašnim pojedincima i porodicama uz proveru materijalnog stanja, zatim kategorijska davanja bez provere materijalnog stanja, kao i davanja povodom rođenja deteta, odnosno mere usmerene na usklađivanje rada i roditeljstva i druge mere populacione/pronatalitetne politike.

Mapiranje je sprovedeno u periodu od maja 2019. godine do marta 2020. godine u 145 jedinica lokalne samouprave, dok se podaci korišćeni u ovom istraživanju odnose na 2018. godinu. Mapiranje usluga socijalne zaštite prethodno je sprovedeno 2012. i 2015. godine

Preuzmite dokumenta: