Vesti - Istraživanje o praksi upućivanja radnika iz Srbije na rad u inostranstvo
27.07.2021.

POW-Bridge

Centar za socijalnu politiku je pripremio istraživanje o praksi upućivanja radnika iz Republike Srbije na rad u inostranstvo. Istraživanje obuhvata analizu usklađenosti propisa u Republici Srbiji sa evropskim zakonodavstvom, prakse upućivanja radnika, uključujući i izazove u sprovođenju zakonodavstva, kao i zaključke i preporuke za unapređivanje politika u vezi sa upućivanjem radnika na rad u inostranstvo.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta POW-Bridge (Premošćavanje jaza između zakonodavstva i prakse u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad). Osnovni ciljevi projekta su proučavanje raskoraka između procedura (pravnog osnova) i praksi (iskustava) u pogledu pravila koja rukovode upućivanjem radnika na privremeni rad, kao i razvoj i razmena delotvornih rešenja za kompanije koje se bave upućivanjem i agencije kojima je poverena primena zakonodavstva u oblasti upućivanja. Prema tome, poseban fokus jeste na mogućim izazovima proisteklim iz interakcije između revidirane Direktive o upućivanju radnika usvojene 2018. godine i ostalog EU i nacionalnog zakonodavstva.

Projekat se sprovodi u 8 zemalja širom Evrope (Austrija, Slovenija, Italija, Slovačka, Mađarska, Poljska, Srbija i Severna Makedonija). Projektom rukovodi Evropski centar za socijalnu politiku i istraživanja iz Beča, dok aktivnostima u Srbiji rukovodi Centar za socijalnu politiku. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa EaSI.

Tekst istraživanja na engleskom jeziku je dostupan ovde, dok je sažetak istraživanja, sa zaključcima i preporukama na srpskom jeziku dostupan na ovom linku.