Vesti - Institucionalni kapaciteti gradova i opština
15.09.2017.

CSP je u okviru programa Evropski PROGRES, sproveo istraživanje o stanju institucionalnih kapaciteta, zapošljivosti ugroženih grupa i socijalnoj zaštiti u 34 grada i opštine u južnoj Srbiji. Cilj istraživanja je da doprinese unapređenju kapaciteta lokalnih samouprava i drugih aktera za sagledavanje potreba ugroženih grupa. Istraživanje prikazuje sveobuhvatnu sliku stanja u oblasti administrativnih kapaciteta, zapošljavanja i socijalne zaštite u posmatranim gradovima i opštinama. Istraživanje ukazuje na neophodnost izrade lokalnih strategija i planova socijalne zaštite kako bi se odredili prioriteti i odvojili budžetska sredstva za njihovu realizaciju. Takođe, istraživanje nudi predloge za pilotiranje inovativnih modela za zapošljavanje ugroženih i marginalizovanih grupa.

Izveštaj ukazuje na brojne izazove u 34 grada i opštine južne Srbije obuhvaćene projektom čije rešavanje bi trebalo prioritizovati.

  • Obrazovna struktura stanovništva starijeg od 15 godina je nepovoljna. Više od 50% stanovnika radnog uzrasta ima samo osnovno obrazovanje ili manje (u 14 od 34 opštine i grada).
  • Udeo teže zapošljivih lica u ukupnoj registrovanoj nezaposlenosti u 2015. godini je veoma visok u svim posmatranim lokalnim samoupravama (od 82,9% u Priboju do 91,3% u Bujanovcu). Dodatno su, u većini LS, relativno su visoki udeli registrovanih nezaposlenih lica iz starosne grupe između 25 i 29 godina u ukupnom broju lica u starosnoj grupi 25-29 godina, što ukazuje na činjenicu da su nakon završetka obrazovanja šanse za pronalazak zaposlenja pre napunjenih 30 godina male.
  • U svim posmatranim LS, više od 20% nekvalifikovanih i niskokvalifikovanih nezaposlenih lica je starije od 50 godina.
  • Što se tiče stanja u oblasti socijalne zaštite, istraživanje pokazuje da je ukupan broj korisnika registrovanih u centrima za socijalni rad oko 11% od ukupnog stanovništva u posmatrane 34 LS.
  • Udeo korisnika novčane socijalne pomoći (NSP) u 34 lokalne zajednice je u proseku 6,5, što je značajno više od republičkog proseka koji iznosi 3,9%. Dramatično visoki udeo zabeležen je u Bojniku (20%), Žitorađi (18,5%) i Babušnici (14,9%), dok je u Priboju, Prijepolju i Ivanjici ovaj udeo manji od 1%.
  • Usluge socijalne zaštite u 34 LS su veoma slabo dostupne i nejednako razvijene. Činjenice koje potvrđuju ove navode su: izuzetno mali rashodi za ove namene u najvećem broju od 34 lokalnih budžeta, relativno mali obuhvat korisnika, kratkotrajno pružanje usluge i nedostatak kontinuirane usluge, kao i neodrživost pružanja i finansiranja usluga.
  • U posmatranim opštinama i gradovima, stara lica su dominanta korisnička grupa usluga socijalne zaštite, sa 69%, a zatim slede deca i mladi (do 26 godina) sa 17% i odrasli sa 14%. Veći je udeo žena (59%) i više je urbanih korisnika (56%).
  • Usluga pomoć u kući za stara lice je usluga koja se pruža u 28 od 34 lokalne samouprave. Ipak, čak i u onim lokalnim zajednicama gde postoji usluga pomoć u kući, ona je često uspostavljena projektno (što znači da kada se potroše projektna sredstva, usluga prestaje da se pruža).

Izveštaj o stanju institucionalnih kapaciteta, zapošljivosti ugroženih grupa i socijalnoj zaštiti u 34 grada i opštine u Srbiji nastao je u okviru projekta “Podrška lokalnim samoupravama u unapređenju socijalnog uključivanja kroz zapošljavanje ugroženih i marginalizovanih grupa”, koju sprovodi Centar za socijalnu politiku u partnerstvu sa Centrom za istraživanje javnih politika i Edukacionim centrom iz Leskovca, kroz program Evropski PROGRES, a uz finansijsku podršku Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije. Metodologija izrade Izveštaja obuhvatila je pregled literature i dostupnih podataka, sprovođenje ankete u 34 lokalne samouprave i analizu prikupljenih podataka.

Kliknite da preuzmete: