Vesti - Institucije EU odobrile uvođenje obaveznog odsustva za očeve
29.01.2019.
Odsustvo za očeve za negu deteta

Sa ciljem promocije rodne ravnopravnosti, institucije EU odobrile su uvođenje najmanje desetodnevnog obaveznog odsustva za očeve širom EU.

Novi zakon EU je deo direktive o usklađivanju života i rada koju je Evropska komisija predstavila u aprilu 2018. U Švedskoj i na Islandu koji od ranije imaju kvotu za očeve, broj očeva koji koriste odsustvo za negu deteta je znatno viši (preko 90%) od zemalja koje do sada nisu imale ovo zakonski obavezujuće rešenje (Danska — 24%, Slovenija — 6%).

U svetlu najavljenih izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Centar za socijalnu politiku predlaže uvođenje kvote za očeve i u Srbiji kod korišćenja odsustva za negu deteta. Kvota za očeve podrazumeva određeni broj nedelja u okviru odsustva za negu deteta koji ekskluzivno mogu da koriste samo očevi i koje se ne mogu prebaciti na majku (tj. propadaju u slučaju nekorišćenja – “use it or lose it”).

Više informacija o ovom i drugim predlozima potražite u našoj studiji NOVČANA DAVANJA ZA DECU I PORODICE S DECOM U SRBIJI — Analiza i preporuke.