Usluge socijalne zaštite - Publikacije
Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija za oblast socijalne i dečije zaštite
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2018
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Izveštaj o stanju institucionalnih kapaciteta, zapošljivosti ugroženih grupa i socijalnoj zaštiti u 34 grada i opštine u Srbiji
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku, Centar za istraživanje javnih politika
GODINA:  2016
PODRŽANO OD:  EU/ SDC/ Vlada Republike Srbije
Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava
GODINA:  2013
PODRŽANO OD:  SIPRU i UNICEF
Vodič za organizacije civilnog društva – standardi usluga socijalne zaštite u zajednici i procedure licenciranja
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2013
PODRŽANO OD:  EU(EK)
GODINA:  2012
PODRŽANO OD:  UNICEF/EU
Priručnik za komunikaciju sa građanima na temu socijalne zaštite
IZDAVAČI:  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
GODINA:  2011
PODRŽANO OD:  NMFA
Strateško upravljanje integralnom socijalnom zaštitom u lokalnoj zajednici
IZDAVAČI:  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  NMFA
Uloga nevladinih organizacija u pružanju usluga socijalne zaštite
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  EU/UNDP
Decentralizacija socijalne zaštite u Srbiji
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2006
PODRŽANO OD:  EU/UNDP