Siromaštvo i socijalna pomoć - Publikacije
Analiza položaja mladih u riziku i preporuke za unapređenje njihove socijalne i ekonomske inkluzije
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević , Žarko Šunderić, Vera Kovačević
IZDAVAČI:  NALED, Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  NALED
Socijalna pomoć i aktivacija u Srbiji: U potrazi za inkluzivnim rešenjima
GODINA:  2011
PODRŽANO OD:  MDGF (Zajednički program ILO, UNDP, UNICEF)
Uticaj krize na tržište rada i životni standard u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Boško Mijatović, Marina Petrović
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  SIPRU/DFID i Svetska banka
Analiza uticaja državne finansijske podrške siromašnima
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  UNICEF