Dečija i porodična zaštita - Publikacije
Sprečavanje ranog napuštanja obrazovanja
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2018
PODRŽANO OD:  EU
Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija za oblast socijalne i dečije zaštite
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2018
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Analiza položaja mladih u riziku i preporuke za unapređenje njihove socijalne i ekonomske inkluzije
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević , Žarko Šunderić, Vera Kovačević
IZDAVAČI:  NALED, Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  NALED
Program dečijih dodataka u Srbiji: analiza i predlozi za unapređenje
AUTORI:  Dr Gordana Matković , Dragica Vlaović Vasiljević, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  CLDS
GODINA:  2012
PODRŽANO OD:  UNICEF
Analiza uticaja državne finansijske podrške siromašnima
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  UNICEF
Decentralizacija socijalne zaštite u Srbiji
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2006
PODRŽANO OD:  EU/UNDP