Vesti
ETF organizuje onlajn razgovor posvećen ulozi civilnog društva u oblikovanju budućnosti obrazovanja
15.06.2021.
Evropska fondacija za obuku (ETF - European Training Foundation) organizuje onlajn intervju na temu "Organizacije civilnog društva za bolje obrazovanje" UŽIVO u sredu, 16. juna, u 16 časova. U razgovoru učestvuje i Žarko Šunderić, direktor Cenra za socijalnu politiku...
Pročitaj
Objavljena publikacija „Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije COVID-19“
4.12.2020.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva objavio je publikaciju „Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19“, koja je rezultat istraživanja koje je sproveo Centar za socijalnu politiku...
Pročitaj
Prva POW-BRIDGE laboratorija za zajedničko učenje: Izazovi koji leže između procedura i prakse
27.11.2020.
Prva Laboratorija za zajedničko učenje (Mutual Learning Lab - MLL) projekta Premošćavanje jaza između zakonodavstva i prakse u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad (POW-Bridge) održana je 24. novembra 2020. godine u Sloveniji, u onlajn formatu...
Pročitaj
Održan prvi sastanak Strateškog odbora projekta POW-Bridge u organizaciji CSP-a
9.10.2020.
Prvi onlajn sastanak Strateškog odbora projekta Premošćavanje jaza između zakonodavstva i prakse u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad (POW-Bridge) održan je 29. septembra 2020. godine u organizaciji Centra za socijalnu politiku. Sastanak je okupio članove Strateškog odbora projekta koji čine predstavnici socijalnih…
Pročitaj
Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava
24.09.2020.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je "Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji". Istraživanje je sproveo Centar za socijalnu politiku, uz podršku...
Pročitaj
COVID-19: Socio-ekonomske posledice pandemije i odgovori na nivou politika u 16 evropskih zemalja
20.08.2020.
Evropska mreža za socijalnu politiku (European Social Policy Network — ESPN) pripremila je 16 kratkih izveštaja koji sadrže ključne informacije i sažete procene o tekućoj COVID-19 krizi iz ugla socijalne politike. U izveštajima se diskutuje o različitim merama koje je 16 evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, sprovelo…
Pročitaj
Objavljena regionalna studija
29.07.2020.
Regionalni eksperti za socijalnu politiku, članovi mreže "Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu", uz podršku Fondacije Friedrich-Ebert-Stiftung pripremili su regionalnu studiju "Socijalna zaštita na Zapadnom Balkanu – Odgovor na krizu uzrokovanu virusom COVID-19"...
Pročitaj
U organizaciji UNICEF-a održana onlajn konferencija o podršci deci i porodici u kontekstu globalne pandemije COVID-19
8.06.2020.
U okviru serijala vebinara Leading Minds, UNICEF Kancelarija za istraživanje Inoccenti je 4. juna 2020. godine organizovala onlajn konferenciju posvećenu temi „Koronavirus i deca – podrška porodicama“, u kojoj je učestvovala i dr Gordana Matković, programska direktorka Centra za socijalnu politiku...
Pročitaj
UNICEF organizuje onlajn konferenciju posvećenu temi „Koronavirus i deca – podrška porodicama“
2.06.2020.
Gordana Matković, programska direktorka Centra za socijalnu politiku, učestvovaće u onlajn konferenciji Leading Minds koju organizuje UNICEF. Konferencija je tematski posvećena temi „Koronavirus i deca – podrška porodicama“, a održaće se u četvrtak, 4. juna 2020. godine, sa početkom u 15 časova...
Pročitaj
Projekat JOBS: Održan skup razmene iskustva na temu „Promocija međusektorske saradnje i mešovitih mera aktivacije“
17.03.2020.
U okviru projekta „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška – POSLOVI“ (Jobs, Opportunities, Businesses, Support – JOBS), u Beogradu je početkom marta održan skup razmene iskustava na temu „Promocija međusektorske saradnje i mešovitih mera aktivacije“...
Pročitaj
Objavljena publikacija „Lokalizacija evropskih integracija: Indikatori predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou”
28.02.2020.
Centar za socijalnu politiku predstavlja publikaciju „Lokalizacija evropskih integracija: Indikatori predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou”, kojom se omogućava lakše praćenje razvoja predškolskog obrazovanja u Republici Srbiji. Publikacija je pripremljena u saradnji sa preko 50 institucija, organizacija…
Pročitaj
Svetska banka objavila studiju o univerzalnom osnovnom dohotku (UBI)
14.01.2020.
Oslanjajući se na globalne podatke, literaturu i istraživačke rezultate, nedavno objavljeno izdanje Svetske banke „Razmatranje univerzalnog osnovnog dohotka: vodič za snalaženje sa konceptima, podacima i praksama“ nudi okvir u kojem se osvetljavaju pitanja i kompromisi u vezi sa UBI, sa ciljem da se obezbede informacije…
Pročitaj
Počinje realizacija projekta „Premošćavanje jaza između zakonodavstva i prakse u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad”
9.01.2020.
Evropski centar za socijalnu politiku i istraživanje (European Centre for Social Welfare Policy and Research) je, u saradnji sa Centrom za socijalnu politiku i grupom organizacija iz Evropske unije i Zapadnog Balkana, u 2020. godini započeo sprovođenje projekta „Premošćavanje jaza između zakonodavstva i prakse u oblasti…
Pročitaj
Platforma
13.12.2019.
Regionalna mreža Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu pokreće aktivnosti koordinacije u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite i socijalnog uključivanja na području Zapadnog Balkana koristeći Otvoreni metod koordinacije kao alat i Evropski stub socijalnih prava kao relevantni politički okvir. Ostvaren je dogovor…
Pročitaj
Predlozi za ostvarivanje preporuka Komiteta za prava deteta iz ugla Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji
28.11.2019.
Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji objavila je dokument „Preporuke Komiteta za prava deteta: Na pola puta — šta je do sada urađeno i šta nam predstoji: predlozi Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji", kojim se daje pregled ostvarivanja preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih…
Pročitaj
Počelo sprovođenje istraživanja o izazovima uključivanja korisnika novčane socijalne pomoći u formalno tržište rada
13.11.2019.
Centar za socijalnu politiku je započeo sprovođenje istraživanja o mogućnostima za uključivanje u formalno tržište rada korisnika novčane socijalne pomoći. Rezultati istraživanja će pružiti doprinos dugoročnom unapređivanju strateškog i zakonskog okvira kada su u pitanju politike smanjenja siromaštva i aktivacije. Istraživanje…
Pročitaj
Projekat JOBS: U Čajetini i Užicu održan je prvi modul obuke „Od ideje do svog posla“
21.10.2019.
U okviru projekta „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška – POSLOVI“ održan je prvi modul obuke usmeren ka podsticanju žena, učesnica u projektu, za pokretanje sopstvenog posla ili unapređenje započetih planova. U okviru održane obuke radilo se na savladavanju veština samoprocene poslovnih ideja i poslovnog planiranja,…
Pročitaj
Projekat JOBS: Tokom leta održan je program podrške osnaživanju i razvijanju ličnih veština nezaposlenih žena
16.10.2019.
U okviru projekta „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška – POSLOVI“, Tokom leta aktivno se radilo na pružanju individualizovanih mere za aktivnu inkluziju kroz psihosocijalnu podršku u Užicu, Dimitrovgradu, Priboju i Čajetini. Program se sastojao od 6 modula u okviru kojih se radilo na podsticanju samorazvoja. Program…
Pročitaj
Laboratorija za analizu politika države blagostanja na Zapadnom Balkanu
15.10.2019.
Regionalna mreža Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu organizuje Laboratoriju za analizu politika države blagostanja na Zapadnom Balkanu (Western Balkans Policy Analysis Laboratory – PAL) od 21. do 25. oktobra 2019. godine u Bečićima (Crna Gora).
Pročitaj
Aktivna inkluzija nezaposlenih žena na tržište rada - sprovedene aktivnosti u okviru projekta „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška – JOBS“
22.08.2019.
U okviru projekta „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška – JOBS“, koji finansira Evropska unija, a realizuje Centar za socijalnu politiku u saradnji sa Ženskim centrom Užice i opštinama Dimitrovgrad i Priboj, u prvom periodu realizovanja projekta sprovedeno je istraživanje...
Pročitaj
Eurofound objavio studiju o kvalitetu života u zemljama kandidatima za članstvo u EU
18.07.2019.
Eurofound je nedavno objavio studiju „Kvalitet života - Život i društvo u zemljama kandidatima za članstvo u EU“, koja je nastala kao rezultat Ankete o kvalitetu života koju Eurofound sprovodi. Studija daje pregled stanja o kvalitetu života, kvalitetu javnih usluga i stanju u društvu u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj...
Pročitaj
Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška - Aktivna inkluzija nezaposlenih žena na tržište rada
6.03.2019.
Centar za socijalnu politiku, u saradnji sa Ženskim centrom Užice i opštinama Dimitrovgrad i Priboj, sprovodi projekat „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška”. Projekat se bavi uključivanjem na tržište rada nezaposlenih žena koje se nalaze u nekoj od životnih teškoća – žive u domaćinstvu koje prima neki oblik finansijske…
Pročitaj
Poziv za članstvo u Savetu Resurs centra za OCD
21.02.2019.
RESURS CENTAR (RC) ZA OCD formalno je započeo novu fazu svog rada. Cilj nam je da zajedno doprinesemo procesima demokratizacije i evropskih integracija Srbije kroz aktivnije učešće građana u procesima donošenja odluka i stvaranje povoljnijeg okruženja za delovanje OCD. Kako bi u sprovođenje ovog projekta bili uključeni…
Pročitaj
Institucije EU odobrile uvođenje obaveznog odsustva za očeve
29.01.2019.
Sa ciljem promocije rodne ravnopravnosti, institucije EU odobrile su uvođenje najmanje desetodnevnog obaveznog odsustva za očeve širom EU. Novi zakon EU je deo direktive o usklađivanju života i rada koju je Evropska komisija predstavila u aprilu 2018. U Švedskoj i na Islandu koji od ranije imaju kvotu za očeve, broj očeva…
Pročitaj
Objavljeni izveštaji Ekspertske grupe visokog nivoa za merenje ekonomskog učinka i društvenog napretka
21.12.2018.
Ekspertska grupa visokog nivoa za merenje ekonomskog učinka i društvenog napretka (High Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance and Social Progress - HLEG) objavila je svoje završne izveštaje. Ova dva izveštaja, predstavljena na 6. Svetskom formu OECD-a o statistici, znanju i javnim politikama koji…
Pročitaj
Predlozi za jačanje socijalne dimenzije u procesu evropskih integracija na Zapadnom Balkanu
14.12.2018.
Centar za socijalnu politiku, zajedno sa partnerima iz regionalne mreže Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu predstavio je predloge za jačanje socijalne dimenzije u procesu pridruživanja na Zapadnom Balkanu, sa fokusom na opcijama za unapređivanje upravljanja i koordinacije u socijalnim sektorima u procesu evropskih…
Pročitaj
Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija
11.12.2018.
Uloga lokalnih samouprava u procesu pristupanja Evropskoj uniji je ključna. Imajući u vidu da se oko 70% zakonodavstva EU sprovodi na lokalnom nivou, od presudnog je značaja da se opštine i gradovi što ranije i na što praktičnijem nivou uključe u tekući proces pristupnih pregovora Srbije i EU. Kako bi pružili podršku…
Pročitaj
OECD Indeks boljeg života upoređuje blagostanje među zemljama
6.12.2018.
Indeks boljeg života OECD omogućava poređenje blagostanja među zemljama na osnovu 11 tema koje je OECD odredio kao ključne u oblastima materijalnih životnih uslova i kvaliteta života (stanovanje, prihodi, poslovi i zapošljavanje, obrazovanje, zdravlje, životna sredina, bezbednost, zajednica, učešće građana, ravnoteža između…
Pročitaj
Cedefop objavio Evropski indeks veština
19.10.2018.
Evropski centar za razvoj stručnog usavršavanja (Cedefop) nedavno je objavio Evropski indeks veština (ESI) — novi kompozitni indeks kojim se meri učinak sistema veština određene zemlje. Zahvaljujući ovom indeksu, po prvi put je je moguće oceniti relativan učinak sistema veština različitih država članica Evropske unije,…
Pročitaj
Svetska banka uskoro objavljuje Indeks humanog razvoja
5.10.2018.
Svetska banka će uskoro objaviti novi indikator za merenje napretka u društvima širom sveta. U pitanju je Indeks humanog razvoja koji će meriti zdravlje dece, mladih i odraslih, kao i nivo i kvalitet obrazovanja koje će dete moći da dostigne sa 18 godina...
Pročitaj
Objavljen izveštaj o stanju sistema dugotrajne nege u 35 zemalja Evrope
19.09.2018.
Evropska komisija je objavila izveštaj o stanju sistema dugotrajne nege u 35 zemalja Evrope. Izveštaj ističe da će se pritisak na sisteme dugotrajne nege povećavati usled promena u strukturi stanovništva i daje preporuke za unapređivanje ovih sistema...
Pročitaj
Konsultativne radionice posvećene definisanju indikatora za praćenje preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija
13.07.2018.
CSP poziva predstavnike organizacija civilnog društva na konsultativne radionice posvećene definisanju indikatora za praćenje preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija za oblasti socijalne i zdravstvene zaštite
Pročitaj
TV MREŽA: Blagostanje - izazovi politike socijalnih davanja
19.06.2018.
Nedavno je u Beogradu održana regionalna konferencija „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu”. Šta su izazovi za zemlje Zapadnog Balkana u oblasti socijalnih politika, koji su zajednički problemi u regionu i kako ih prevazići?
Pročitaj
Regionalna konferencija „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“
5.06.2018.
U Beogradu se od 6. do 8. juna 2018. godine održava regionalna konferencija „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“. Trodnevni skup će obuhvatiti 4 panel diskusije i 13 tematskih radnih grupa posvećenih specifičnim aspektima pitanja države blagostanja...
Pročitaj
Svetska banka objavila izveštaj
15.05.2018.
Međugeneracijska mobilnost je umanjena poslednjih godina u mnogim delovima sveta. Sudbina velikog broja ljudi širom sveta i dalje zavisi od društvenog statusa njihovih roditelja, a ne od potencijala pojedinca...
Pročitaj
Objavljena studija
24.04.2018.
Centar za socijalnu politiku, uz podršku Evropske unije, objavio je studiju o sprečavanju ranog napuštanja obrazovanja. Studija sagledava trenutni odgovor institucija u vezi sa smanjenjem osipanja učenika iz obrazovnog sistema...
Pročitaj
Prihvaćene preporuke Koalicije za monitoring prava deteta
30.03.2018.
Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji uputila je dopis relevantnim insitucijama povodom preporuka koje je Srbija dobila u trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda...
Pročitaj
Objavljen Svetski izveštaj o sreći (2018)
22.03.2018.
Objavljen je najnoviji Svetski izveštaj o sreći (2018) koji daje uporedni pregled subjektivnog zadovoljstva životom u najvećem broju zemalja sveta. Po ovom izveštaju, kojim je obuhvaćeno 156 zemalja sveta, Srbija se našla na 78. mestu po stepenu sreće...
Pročitaj
OXFAM: Izveštaj za 2017. godinu upozorava na veliki problem nejednakosti u svetu
27.02.2018.
Čak 82% svetskog bogatstva stvorenog u 2017. godini nalazi se u posedu najbogatijih 1% svetske populacije. U isto vreme donjim 50% populacije nije pripalo ništa. Svet je 2017. godine imao do sada najveći broj milijardera u istoriji, od kojih je tek svaki deseti milijarder žena.
Pročitaj
Predstavljen predlog protokola na lokalnom nivou za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovanja
26.02.2018.
Centar za socijalnu politiku (CSP) je predstavio predlog protokola na lokalnom nivou za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovanja. Ovaj dokument treba da olakša reagovanje institucija na lokalnom nivou, kako bi se osiguralo da sva deca upišu i završe osnovnu školu.
Pročitaj
Regionalna konferencija o doprinosu procesa ekonomskog upravljanja unapređenju kvaliteta života i rada na Zapadnom Balkanu
17.01.2018.
Evropska komisija organizuje regionalnu konferenciju za zemlje Zapadnog Balkana i Turske o doprinosu procesa ekonomskog upravljanja unapređenju kvaliteta života i rada. Proces ekonomskog upravljanja Evropska komisija je...
Pročitaj
Mapa puta za eliminaciju dečijeg rada
15.12.2017.
Centar za socijalnu politiku, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada u Srbiji, održao je konferenciju na kojoj je predstavljen predlog Mape puta za eliminaciju dečijeg rada uključujući njegove najgore oblike, za period od 2018. do 2022. godine. Mapa puta je dokument koji obuhvata aktivnosti kojima se utiče na efikasniju…
Pročitaj
Modeli održive institucionalizacije romskih zdravstvenih medijatorki
14.12.2017.
Centar za socijalnu politiku je održao sastanak posvećen definisanju modela održive institucionalizacije romskih zdravstvenih medijatorki. Sastanku su prisustvovali predstavnici 12 lokalnih samouprava, domova zdravlja, centara za socijalni rad i zdravstvenih medijatorki. Kroz tematski usmerenu diskusiju učesnici su razgovarali…
Pročitaj
Razmena praksi u pružanju i finansiranju sveobuhvanih usluga u zemljama Zapadnog Balkana
7.12.2017.
Centar za socijalnu politiku učestvovao je 6. decembra 2017. godine na regionalnom skupu u Tirani posvećenom pružanju i finansiranju sveobuhvatnih usluga u zemljama Zapadnog Balkana. Diskusije su bile tematski usmerene na upravljanje socijalnim uslugama, praćenje i kontrolu pružanja usluga...
Pročitaj
Eliminacija zloupotrebe dečijeg rada
24.11.2017.
U četvrtak, 23. novembra 2017. godine, održana je konsultativna radionica o predlogu Mape puta za eliminaciju zloupotrebe dečijeg rada uključujući najgore oblike, uz predstavljanje nalaza Istraživanja o dečijem radu u poljoprivredi u Republici Srbiji. Radionica je održana u organizaciji Centra za socijalnu politiku i SeCons…
Pročitaj
Objavljen i potpisan Evropski stub socijalnih prava
18.11.2017.
Savet EU, Evropski parlament i Komisija 17. novembra su objavili i potpisali Evropski stub socijalnih prava, tokom Socijalnog samita za pravedna radna mesta i rast koji se održava u Geteborgu. Namena Socijalnog stuba jeste da predstavlja pokretačku snagu socijalne Evrope za sve njene građane. Cilj mu je jačanje pravnih…
Pročitaj
Država blagostanja u zemljama Zapadnog Balkana – izazovi i opcije
15.11.2017.
Socijalna kohezija u zemljama Zapadnog Balkana je pod stalnim rizicima. Slaba socijalna država i dugogodišnja teška ekonomska situacija stvaraju nestabilno okruženje koje može da dovede u pitanje održiv razvoj društava Zapadnog Balkana. Kao osnov za delovanje pripremljena je publikacija "Država blagostanja u zemljama Zapadnog…
Pročitaj
Analiza interresornih komisija i dodatne podrške u 10 opština i gradova
28.09.2017.
Centar za socijalnu politiku predstavlja Analizu interresornih komisija i dodatne podrške u 10 opština i gradova Srbije, koja treba da doprinese jačanju sistema inkluzivnog obrazovanja u Srbiji. Analiza daje presek stanja i ključne nalaze u vezi sa radom IRK i funkcionisanjem dodatne podrške, kao i predloge za unapređivanje…
Pročitaj
Institucionalni kapaciteti gradova i opština
15.09.2017.
CSP je u okviru programa Evropski PROGRES, sproveo istraživanje o stanju institucionalnih kapaciteta, zapošljivosti ugroženih grupa i socijalnoj zaštiti u 34 grada i opštine u južnoj Srbiji. Cilj istraživanja je da doprinese unapređenju kapaciteta lokalnih samouprava i drugih aktera za sagledavanje potreba ugroženih grupa...
Pročitaj
Objavljena Analiza položaja mladih u riziku i preporuke za unapređenje njihove socijalne i ekonomske inkluzije
3.07.2017.
Centar za socijalnu politiku, uz podršku NALED, objavio je Analizu položaja mladih u riziku koja uključuje i preporuke za unapređenje njihove socijalne i ekonomske inkluzije. Ova analiza je pripremljena u okviru projekta "Jaki mladi – socijalna inkluzija i ekonomska održivost mladih u riziku"...
Pročitaj
Nova radna mesta za teško zapošljive i bolja socijalna zaštita na jugu Srbije
3.07.2017.
EU i Vlada Švajcarske su obezbedili bespovratna sredstva za samozapošljavanje 28 ljudi čije su ideje prepoznate kao najbolje u okviru projekta koji je sproveden u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku, Centrom za istraživanje javnih politika i Edukacionim centrom Leskovac.
Pročitaj
Predstavljena Analiza položaja mladih u riziku i preporuke za unapređenje njihove socijalne i ekonomske inkluzije
21.04.2017.
SOS Dečija sela Srbija i NALED organizovali su konferenciju na temu „Kako odgovoriti na potrebe zapošljavanja mladih u riziku?“, na kojoj je predstavljena Analiza položaja mladih u riziku i preporuke za unapređenje njihove socijalne i ekonomske inkluzije. Analizu je sproveo Centar za socijalnu politiku.
Pročitaj
Četvrtina stanovništva u riziku siromaštva
4.04.2017.
Republički zavod za statistiku objavio je najnovije podatke Ankete o prihodima i uslovima života (The Survey on Income and Living Conditions ‒ SILC) o riziku siromaštva, socijalnoj isključenosti i uslovima života. Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti u 2016. godini u Srbiji iznosi 38,7%. Pri tome, stopa…
Pročitaj
Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku
27.01.2017.
Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku i informacija za roditelje/staratelje "Dodatna podrška detetu i učeniku" su nastali kao rezultat rada...
Pročitaj
Unapređivanje uloge lokalne zajednice u sprečavanju osipanja učenika iz obrazovnog sistema
13.01.2017.
Centar za socijalnu politiku je započeo sprovođenje projekta "Mehanizmi za sprečavanje osipanja učenika romske nacionalnosti iz obrazovnog sistema", čiji je cilj smanjenje osipanja učenika iz obrazovnog sistema i ranog napuštanja školovanja, posebno devojčica i dečaka romske nacionalnosti i povratnika po readmisiji iz zemalja…
Pročitaj
Objavljeni rezultati istraživanja o uslugama socijalne zaštite u Republici Srbiji
9.01.2017.
Krajem 2015. i početkom 2016. godine Centar za socijalnu politiku je sproveo sveobuhvatno istraživanje "Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava" u svih 145 jedinica lokalne samouprave. Istraživanje pokazuje da pomak u sferi razvoja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u poslednje tri…
Pročitaj
Rezultati javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje
23.12.2016.
9. decembra 2016. godine završen je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje. Rezultati poziva su objavljeni 23. decembra 2016. godine. Na osnovu Ugovora o pružanju usluga na projektu „Podrška opštinama u poboljšanju socijalne uključenosti kroz zapošljavanje ranjivih i marginalizovanih grupa“...
Pročitaj
Predavanje: Globalizacija, migracije i budućnost srednje klase
12.10.2016.
Branko Milanović, jedan od vodećih međunarodnih stručnjaka za pitanje nejednakosti, održaće predavanje na temu Globalizacija, migracije i budućnost srednje klase, 13. oktobra 2016. godine u Beogradu, na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju.
Pročitaj
Inkluzivno obrazovanje za inkluzivno društvo
25.09.2016.
Inkluzivno obrazovanje u Srbiji nema alternativu. Svaki dinar uložen u obrazovanje dece iz osetljivih grupa će se trostruko vratiti i zato je važno da kao društvo, svoj deci obezbedimo pravo na obrazovanje, pravo na budućnost. Saradnja roditelja, interresornih komisija i posvećenost lokalne samouprave...
Pročitaj
Poverenje kao preduslov za uspešne reforme
30.06.2016.
Brojna međunarodna istraživanja pokazuju da visina prihoda, iako važan, nije najvažniji uzročnik zadovoljstva životom u jednom društvu. Pomenuto pravilo važi samo u veoma siromašnim društvima u kojima viši prihod znači zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba. Kada društvo dostigne određeni minimum – prednosti za kvalitet…
Pročitaj
Obuke za Interresorne komisije
19.05.2016.
U sklopu projekta Unapređenje profesionalne podrške u zajednici – važan korak u inkluziji dece koji CSP sprovodi uz podršku UNICEF-a i Austrijske razvojne agencije, u periodu februar — maj 2016. godine održane su tri jednodnevne stručne obuke namenjene članovima/cama i…
Pročitaj
Publikacija
16.05.2016.
Dugotrajna nega obuhvata usluge zdravstvene i socijalne zaštite, koje se pružaju u kući ili u institucionalnom okruženju pojedincima kojima je neophodna podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti tokom dužeg vremenskog perioda...
Pročitaj
Novčana davanja za decu i porodice sa decom u Srbiji – Analiza i preporuke
15.05.2016.
Analiza novčanih davanja koja su determinisana prisustvom dece, uz ukazivanje na moguće opcije za njihovo drugačije koncipiranje i unapređenje, predstavlja osnovni sadržaj istraživanja “Novčana davanja za decu i porodice sa decom u Srbiji”...
Pročitaj
Publikacija “Merenje siromaštva – teorijski koncepti, stanje i preporuke za Republiku Srbiju”
14.05.2016.
Studija je realizovana imajući u vidu dva cilja: prvi, da prikaže različite pojmove, koncepte i načine merenja siromaštva; i drugi, da razmotri opcije i sugeriše mere za dalje praćenje siromaštva u Republici Srbiji...
Pročitaj