Vesti - Razmena praksi u pružanju i finansiranju sveobuhvanih usluga u zemljama Zapadnog Balkana

Centar za socijalnu politiku učestvovao je 6. decembra 2017. godine na regionalnom skupu u Tirani posvećenom pružanju i finansiranju sveobuhvatnih usluga u zemljama Zapadnog Balkana.

Diskusije su bile tematski usmerene na upravljanje socijalnim uslugama, praćenje i kontrolu pružanja usluga, izazove u pružanju usluga izvan javnog sektora, minimalni set usluga i njihovo finansiranje, reformu sistema socijalne zaštite, kao i na pitanja značajna za sferu zapošljavanja.

Predstavnice i predstavnici međunarodnih institucija i javnog i civilnog sektora iz zemalja regiona razgovarali su o postignućima i izazovima u vezi sa razvojem usluga, kao i o planovima i dobrim praksama koje se mogu proširiti na regionalnom nivou. U zaključnoj diskusiji dat je kritički osvrt u odnosu na ulogu države u finansiranju i pružanju usluga, sagledane su mogućnosti za jači uticaj na donosioce odluka i dogovoreni dalji koraci na regionalnom nivou.

Skup su zajednički organizovali Centar za socijalnu politiku i ESA (Economic and Social Analytics) iz Tirane, članice šire regionalne mreže Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu.

Prikazi praktične politike (country policy briefs) predstavljeni na skupu dostupni su na engleskom jeziku: