Vesti - Platforma "Budućnost države blagostanja"

Regionalna mreža Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu pokreće aktivnosti koordinacije u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite i socijalnog uključivanja na području Zapadnog Balkana koristeći Otvoreni metod koordinacije kao alat i Evropski stub socijalnih prava kao relevantni politički okvir. Ostvaren je dogovor o platformi Budućnost države blagostanja koja predstavlja zajednički minimum Osnovnog nivoa socijalne zaštite  za region Zapadnog Balkana i sadrži paket ključnih usluga i olakšica.

Elementi platforme Budućnost države blagostanja formulisani su na osnovu programskog stanovišta Država blagostanja u zemljama Zapadnog Balkana – Izazovi i opcije i diskusija održanih tokom beogradske Regionalne konferencije (2018. godine) i Laboratorije za analizu politika države blagostanja na Zapadnom Balkanu (Crna Gora, 2019. godine). Osim toga, načela, prava i pokazatelji iz Evropskog stuba socijalnih prava korišćeni su za formulisanje zajedničkog Osnovnog nivoa socijalne zaštite za region Zapadnog Balkana.

Umesto potpuno razvijene platforme nudi se spisak elemenata koji bi mogli dalje da se razvijaju, ali koji takođe, čak i kao pojedinačne stavke, mogu da obezbede bolji kvalitet država blagostanja na Zapadnom Balkanu i veći stepen zaštite za više ljudi. Pojedini elementi sadrže precizne zahteve i pokazatelje, pojedini ukazuju na veoma konkretne mere, pojedini su samo skicirani, a neki su označeni kao važni, ali su im neophodni dodatni podaci zasnovani na kvalitetnim istraživanjima.

Države blagostanja treba da budu srazmerne socijalnoj koheziji i ekonomskom razvoju i da im doprinose. Ukoliko se mudro koriste, rashodi u oblasti blagostanja izuzetno su delotvoran vid socijalnih ulaganja kojima se unapređuju blagostanje i ravnopravnost.

Tekst Platforme možete da pročitate ovde.