Publikacije - Monografije i izveštaji
Analiza položaja porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Republici Srbiji
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2022
PODRŽANO OD:  BTD, USAID
Lokalizacija evropskih integracija - Indikatori predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2020
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Sprečavanje ranog napuštanja obrazovanja
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2018
PODRŽANO OD:  EU
Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija za oblast socijalne i dečije zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Žarko Šunderić
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2018
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Država blagostanja u zemljama Zapadnog Balkana: izazovi i opcije
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  PERFORM
Analiza položaja mladih u riziku i preporuke za unapređenje njihove socijalne i ekonomske inkluzije
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević, Žarko Šunderić, Vera Kovačević
IZDAVAČI:  NALED, Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  NALED
Izveštaj o stanju institucionalnih kapaciteta, zapošljivosti ugroženih grupa i socijalnoj zaštiti u 34 grada i opštine u Srbiji
AUTORI:  Marija Todorović, Danijela Toljaga-Nikolić, Maja Jandrić
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku, Centar za istraživanje javnih politika
GODINA:  2016
PODRŽANO OD:  EU/ SDC/ Vlada Republike Srbije
Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević, Sanja Miloradović, dr Milica Pejović Milovančević
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2016
PODRŽANO OD:  ADA i SDC
Analiza interresornih komisija i dodatne podrške u 10 opština i gradova
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2015
Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku, FEFA, SIPRU
GODINA:  2014
PODRŽANO OD:  SDC
Novčana davanja za decu i porodice sa decom u srbiji – analiza i preporuke
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Boško Mijatović, Dr Katarina Stanić
GODINA:  2014
PODRŽANO OD:  UNICEF
Vodič za organizacije civilnog društva – standardi usluga socijalne zaštite u zajednici i procedure licenciranja
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2013
PODRŽANO OD:  EU (EK)
Program dečijih dodataka u Srbiji: analiza i predlozi za unapređenje
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dragica Vlaović Vasiljević, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2012
PODRŽANO OD:  UNICEF
Analiza indeksacije opšteg boda i beneficiranog radnog staža
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2011
PODRŽANO OD:  PARIP
Socijalna pomoć i aktivacija u Srbiji: U potrazi za inkluzivnim rešenjima
AUTORI:  Marina Petrović
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2011
PODRŽANO OD:  MDGF (Zajednički program ILO, UNDP, UNICEF)
Penzijski sistem u Srbiji – dizajn, karakteristike i preporuke
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  USAID
Uticaj krize na tržište rada i životni standard u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Boško Mijatović, Marina Petrović
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  SIPRU/DFID i Svetska banka
Izazovi uvođenja sistema obaveznog privatnog penzijskog sistema u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić, Dr Jurij Bajec,
 Dr Boško Mijatović, Dr Boško Živković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  USAID
Uloga nevladinih organizacija u pružanju usluga socijalne zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Milica Stranjaković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  EU/UNDP
Dnevni boravak kao pravo i usluga u sistemu socijalne zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  USAID/ISC
Decentralizacija socijalne zaštite u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2006
PODRŽANO OD:  EU/UNDP