Publikacije - Članci i stručni radovi
GODINA:  2012
PODRŽANO OD:  UNICEF/EU
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2011
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2010
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2010
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2010
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec, Nikola Altiparmakov
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2008
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2005
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2005