Publikacije - Članci i stručni radovi
IZDAVAČI:  IDN, Beograd
GODINA:  jul, 2009
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  februar, 2011
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  jul, 2010
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  februar, 2010
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  oktobar 2010
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec, Nikola Altiparmakov
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2008
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  januar - jun 2005
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2005
IZDAVAČI:  ECONOMIC ANNALS, Volume LVI, No. 190
GODINA:  2011
GODINA:  2007
PODRŽANO OD:  CLDS
GODINA:  2006
PODRŽANO OD:  IDN, Beograd
GODINA:  2012
PODRŽANO OD:  UNICEF/EU