Publikacije - Članci i stručni radovi
AUTORI:  Dr Gordana Matković
GODINA:  2014
PODRŽANO OD:  SIPRU
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  IDN, Beograd
GODINA:  2012
AUTORI:  Marko Paunović
GODINA:  2012
PODRŽANO OD:  UNICEF/EU
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2011
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2010
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2010
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2010
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  IDN, Beograd
GODINA:  2009
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2008
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec, Nikola Altiparmakov
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2008
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2005
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  CLDS, Beograd
GODINA:  2005