Publikacije - Članci i stručni radovi
Merenje i pojam siromašva – teorijski koncepti, stanje i preporuke za Republiku Srbiju
AUTORI:  Dr Gordana Matković
GODINA:  2014
PODRŽANO OD:  SIPRU
Dugotrajna nega starih u Srbiji – stanje, politike i dileme
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  IDN, Beograd
GODINA:  2012
Izdaci za socijalnu zaštitu na lokalnom nivou
AUTORI:  Marko Paunović
GODINA:  2012
PODRŽANO OD:  UNICEF/EU
Efekti dosadašnjih i nove promene u penzijskom sistemu
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2011
Nove promene penzijskog zakona
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
Penzije i socijalna zaštita siromašnih
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
Najčešće zablude o penzijskom sistemu u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
Dnevni boravak kao pravo i usluga u sistemu socijalne zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  IDN, Beograd
GODINA:  2009
Uloga penzijskog sistema u održanju nivoa prihoda u starosti – merenje i međunarodna poređenja
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2008
Tranzicioni trošak uvođenja obaveznih privatnih penzijskih fondova
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec, Nikola Altiparmakov
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2008
Koliki je stvarno deficit penzionog sistema u Srbiji?
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2005
Reforma penzijsko-invalidskog sistema
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2005