Zapošljavanje - Publikacije
Analiza položaja mladih u riziku i preporuke za unapređenje njihove socijalne i ekonomske inkluzije
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević, Žarko Šunderić, Vera Kovačević
IZDAVAČI:  NALED, Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  NALED
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić , Žarko Šunderić, Boško Mijatović, Slobodan Cvejić, Dragan Đukić, Jelena Marković, Ivana Mišić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori kvaliteta života
AUTORI:  Žarko Šunderić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Izveštaj o humanom razvoju - Jugoslavija 1997.
AUTORI:  Dr Gordana Matković, dr Jurij Bajec, dr Danijel Cvjetičanin, dr Mirosinka Dinkić, dr Života Đorđević, dr Boško Mijatović, dr Goran Pitić, mr Vladimir Ristić, mr Borka Vujnović, mr Gorana Krstić, mr Aleksandra Pošarac
IZDAVAČI:  Ekonomski institut, Beograd
GODINA:  1997
PODRŽANO OD:  UNDP