Razmena iskustva i primeri dobre prakse - Zapošljavanje ranjivih grupa

Ranjive (posebno osetljive) grupe suočene su sa većim problemima u pogledu mogućnosti za zapošljavanje i otuda statistički imaju lošije indikatore tržišta rada u odnosu na osnovnu populaciju. 

Stoga je organizovan skup sa predstavnicima iz 11 lokalnih samouprava: iz 8 koje realizuju programe i mere usmerene ka zapošljavanju ranjivih grupa (Velika Plana, Doljevac, Zaječar, Kosjerić, Knić, Paraćin, Požarevac i Surdulica) i iz 3 koje koje još uvek nisu izradile Lokalne akcione planove zapošljavanja – LAPZ (Rača, Rekovac i Sremski Karlovci) ali želeli su da čuju iskustva drugih u ovoj oblasti. 

Preuzmite izveštaj sa skupa.