Razmena iskustva i primeri dobre prakse - Prioritizacija korisnika i participacija u ceni usluga socijalne zaštite u mandatu lokalne samouprave

U okviru projekta Razvoj usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice za 41 lokalnu samoupravu je realizovana razmena iskustava na temu prioritizacije korisnika u uslugama socijalne zaštite i participacije korisnika u ceni usluga. 

U cilju podrške lokalnim samoupravama i ostalim relevantnim akterima u lokalnoj zajednici, kroz proces razmene iskustava su predloženi mehanizmi koje treba da olakšaju procedure i za prioritizaciju i za participaciju korisnika usluga socijalne zaštite.

Razmena iskustava na ove 2 teme je sprovedena u periodu od aprila do juna 2012. godine na 5 lokacija u Srbiji, okupivši ukupno 110 predstavnika iz 41 lokalne samouprave koje su bile deo projekta Razvoj usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice. 

Pored razmene iskustava, učesnicima su predstavljene i preporuke za unapređenje procesa utvrđivanja prioriteta prijema korisnika i preporuke za utvrđivanje učešća korisnika u ceni usluge(a) socijalne zaštite.